Backar om slamhämtning efter S-kritik

Pressmeddelande 2013-11-13

Värmdö kommun har sedan våren 2013 felaktigt informerat fastighetsägare med enskilda avlopp om nya arbetsmiljöregler. Entreprenören hotar med utebliven tömning och vite om de inte följs. Socialdemokraterna, som avslöjade felet, krävde vid Samhällsplaneringsnämndens möte på tisdagen svar om hanteringen, och förslaget om nytt regelverk återremitterades.

Mängder av värmdöbor med enskilda avlopp i Värmdö har betalat upp till tiotusentals kronor för dyra kompletterande lösningar för slamtömning. Man har bland annat uppmanats att köpa egna avloppsslangar med hänvisning till att det är ett krav från Arbetsmiljöverket. Det stämmer inte. Efter en frågestorm har nu myndigheten upprepat att ansvaret inte ligger på hushållen och förtydligat sitt tidigare utskick om maximalt antal meter för att dra slangen. Vi välkomnar att majoriteten nu backar när det gäller hushållens ansvar för slamtömning. Vi har ifrågasatt grunden för kravet på egen slangdragning och när inget bra svar fanns återremitterade en enig nämnd förslaget till avfallsföreskrifter. Nu blir frågan hur man ska hantera de medborgare som tvingats till stora investeringar. Arbetsmiljöverket har gjort ett litet misstag att generalisera 10 meter som en gräns. Kommunens krav på hushållen istället för entreprenören är allvarligare och har aldrig funnits stöd för, säger Krister Nilsson (S), ledamot av Samhällsplaneringsnämnden i Värmdö.

Krister Nilsson, ledamot Samhällsplaneringsnämnden, 073-355 06 18

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd, 070-556 06 30

 FAKTA: S-skrivelse

Socialdemokraternas pressmeddelande med skrivelse till Samhällsplaneringsnämnden angående information kring och avtal om slamhämtning

Informatuon från hemsidor

Värmdö Kommun   och   Miljövision

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-13 13:23