S fortsätter kräva stor förskola i Charlottendal

Pressmeddelande från Socialdemokraterna i Värmdö 2013-05-24

Mindre förskola, färre platser, oklar utemiljö, oklar utformning i bostadshus som inte är färdigritade. Av förskolan i Charlottendal med plats för 100 barn bidde en tumme.

– Värmdömoderaterna har fört de nyinflyttade barnfamiljerna och JM bakom ljuset, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S) Värmdö.

 För sju år sedan beslutade Socialdemokraterna tillsammans med våra samarbetspartier att bygga en stor förskola i Charlottendal med cirka 100 platser. JM sålde tomten till Värmdö kommun för 1 krona och byggde 100 hus till barnfamiljer som flyttade in mot löfte om att ha en förskola runt knuten.

På Finansieringsnämnden för utbildning i veckan, beslutade Värmdömoderaternas koalition att det bara blir en förskola för drygt 60 barn. Det är dessutom oklart hur den ska inrymmas i de hus som Värmdö Bostäder planerar.

– Vi hade hellre sett en fullstor förskola för 100 barn, som det ursprungliga beslutet. Det hade också gett barnen en ordentlig utegård för lek och pedagogisk verksamhet, säger Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S).

– Vi hade hellre sett att löftet om en stor friliggande förskola infriades till dem som köpt hus i Charlottendal.

Det beslutades också att flytta befintlig verksamhet inom Pro Värmdo dit. Pro Värmdo kommer att ansvara för driften av den nya förskolan.

– Vi har inga invändningar i sig mot att Pro Värmdo står för driften, men det är beklagligt att kommunen inte håller de ingångna överenskommelser med Carpe Vitam, som var de som ursprungligen fick uppdraget att sköta driften. Det är klart riskabelt att man inte heller har fört några samtal med dem, säger Karin Aaseby.

Den andra förskolan som planeras kommer ligga i den nya stadsdelen Fabriksstaden (nuvarande parkeringen vid Villagatan).

– Även Fabriksstadens utveckling ligger oss varm om hjärtat och vi tycker att det är viktigt att byggplanerna för bostäderna synkas med byggplanerna av förskolan. Mycket är dock oklart om tidsperspektivet när bostäder och förskola ska börja byggas, säger Karin Aaseby.

– Eftersom Värmdömoderaterna nu beslutade att ge driften av förskolan i Charlottendal  till kommunen, hade det varit klädsamt att hålla kommunens beslut och först erbjuda Carpe Vitam driften av förskolan i Fabriksstaden.

Nu kommer driften att bli föremål  för normal konkurrensutsättning, där såväl privata som offentliga aktörer ska få ansöka.

– Det är skönt att vi kan ha samsyn om något och i den delen var vi oppositionen helt enig med majoriteten, säger Karin Aaseby.

Karin Aaseby skolpolitisk talesperson

karin.aaseby@varmdo.se

 070-424 31 38

Förslag tillförskola i Charlottendal. Greitz arkitektkontor

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-24 15:19