Pressmeddel.Kyrkskolan blir valfråga 2014

 

Kampen för en folkomröstning om skolan i Värmdö går nu in i sitt slutskede. Hittills har över 1 500 röstberättigade värmdöbor skrivit på kravet. Även om Folkinitiativet inte får de 3 000 påskrifterna som krävs för att fullmäktige ska ta upp frågan, kommer vi att verka för F-6 på Kyrkskolan. Det är ett vallöfte.

Kyrkskolan, teckning översikt

Många med oss har med varit upprörda över nedläggningen av Kyrkskolans åk 4-5 på Värmdölandet. Vår upprördhet har enat oss, men också vår vilja att blicka framåt och hitta nya lösningar som kan skapa en bättre framtid för våra barns skolgång.

Kyrkskolan är en liten uppskattad skola som uppvisar goda resultat. Den har mycket hög andel behöriga lärare (96,5%) och mycket nöjda föräldrar.

Kyrkskolan har dessutom en tydlig pedagogisk profil med inriktning på natur och skärgård genom Upplevelseskolan, där den praktiska erfarenheten i naturen ligger till grund för lärandet.

Vi kan inte acceptera att man så dramatiskt nedmonterar denna uppskattade och fungerande verksamhet. Kyrkskolan har en central roll för att hålla vår skärgådsmiljö och glesbygd just så levande som kommunen har slagit fast i sin egen Vision Värmdö 2030.

Den styrande majoriteten är orolig över ett sviktande elevunderlag. Allt fler elever lämnar Värmdö kommun för att gå i skola i andra kommuner.

Då krävs en offensiv. Inte en nedmontering. Vi måste tänka nytt och annorlunda för att hela Värmdö ska leva.

Under vår förra mandatperiod (2002-2006) utvecklade vi tillsammans med Lemshaga Akademi en idé för ett nytänkade högstadium i Gustavsberg som gick under arbetsnamnet Det modiga högstadiet, som Värmdömoderaternas allians sköt i sank.

Vi ser stora möjligheter för Kyrkskolan att utvecklas och växa till en F-6-skola. Det kan ske antingen i kommunal regi eller i någon samarbetsform.

Vi tror på samverkan och tillvaratagande av befintliga resurser i form av människor och kunskaper.

Vi kommer därför att driva frågan om en F-6-skola i Ängsvik i valrörelsen 2014.

 

Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson, Socialdemokraterna Värmdö

Jan Dolk, ordförande Kristdemokraterna Värmdö

Krister Malmqvist, ordförande Centerpartiet Värmdö

Henrik Paulsen, kommunfullmäktigeledamot (oberoende)

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-20 16:52