Pressmeddelande. Värmdös företagsklimat i botten – S tar fram affärsplan

 

Pressmeddelande Socialdemokraterna Värmdö
2013-05-01

 

 I sju olika rankningar av näringslivsklimatet i Värmdö hamnar kommunen mycket närmare botten än toppen, visar en färsk rapport.
– Vi kommer nu att utarbeta en tydlig affärsplan för att främja företagande, jobb och tillväxt, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Företagarandan i Värmdö är stark. Antalet nyregistrerade företag per 1 000 invånare är 8,5. Det placerar Värmdö på 15 plats i riket.

Trots de goda förutsättningarna får Värmdö ständigt låga betyg, visar Socialdemokraternas genomgång av olika mätningar ända sedan 2008.  

  • Plats 290 av 290 i Entreprenörskapsforums företagsklimatindex för 2008.
  • Plats 260 av 290 i Företagarnas och US:s Årets företagarkommun publicerad i september 2012.
  • Plats 187 av 290 i Svenskt Näringslivs företagsranking publicerad i april 2013.
  • Plats 165 av 166 i SKL:s Företagsklimat 2011 publicerad i september 2011.
  • Plats 50 av 50 i Stockholm Business Alliances serviceundersökning publicerad i september 2011.
  • Plats 17 av 26 i Stockholms län i Synas tillväxtindex publicerad i december 2013.
  • Plats 10 av 290 i Nyföretagarcentrums nyföretagarbarometer publicerad i januari 2013.       

 

– Bottenplaceringarna beror på att Värmdö kommun under ett antal år har saknat en medveten och aktiv politik mot näringslivet generellt och företagsklimatet i synnerhet, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd i Värmdö.  

Kommunen satsade år 2011 77 kronor per invånare på näringslivsfrämjande åtgärder medan rikssnittet låg på 295 kronor per invånare. Det placerade Värmdö på 210:e plats bland landets kommuner.

Andra förklaringar är brister i infrastruktur och kompetensförsörjning.  

Det finns inga enkla lösningar. Att lyfta kommunens företagsklimat på lång sikt, kräver kraftsamling och förbättrad samverkan.   

– Vi socialdemokrater är inte utan skuld för historien, men vi kommer nu att utarbeta en tydlig affärsplan för att främja företagande, jobb och tillväxt, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd i Värmdö kommun.  

Affärsplanen ska ta fram förslag för att förbättra kommunens näringslivsklimat inom områden som infrastruktur (lokaler, kollektivtrafik, IT), bostads- och utbildningsförsörjning, kommunalt bemötande, regelförenklingar, kommunal planering.  

Socialdemokraterna kommer också att inleda särskilda dialoger med företagare och forskare för att göra Värmdö till en företagarkommun i toppklass.

Läs mera fakta i  Minirapport 20130501 Värmdö har långt till näringslivsklimat i toppklass För fler kommentarer:

 

Annika Andersson Ribbing

Tel: 070-556 06 30

E-post: annika.andersson@varmdo.se

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-01 09:34