Pressmeddelande om öppna möten och beslut om skolorganisationen

Pressmeddelande från Socialdemokraterna Värmdö 2013-04-19

Utbildningsstyrelsen borde ha låtit det kontroversiella beslutet om ny skolorganisation avgöras av Kommunfullmäktige.

Nämndmöten som förklaras öppna, ska vara öppna även för ljud- och videosändning.

Det menar vi socialdemokrater sedan Värmdömoderaternas majoritet beslutat om två yttranden vi inte kan ställa oss bakom.

 Värmdömoderaternas politiska majoritet i Utbildningsstyrelsen fattade på torsdagen den 18 april beslut om två yttranden i kontroversiella ärenden som stammar från den turbulenta hösten.

Förvaltningsrätten vill utreda om beslutet om ny skolorganisation fattades i strid mot kommunens egna, interna regler.

– Ärendet om skolorganisationen påverkade solklart flera nämnders sakområden, säger Karin Aaseby (S), skolpolitisk talesperson.

– Kommunfullmäktige borde fatta beslut som berör flera nämnder. En nämnd ska inte fatta beslut om man inte kan överblicka konsekvenserna för andra nämnder.

Justitieombudsmannen (JO) utreder om Utbildningsstyrelsen ordförande begick några fel när han förbjöd ljud- och videosändning från beslutsmötet den 18 oktober.

– Vi menar att när ordförande väl förklarat att mötet är öppet för allmänheten så kan man inte begränsa deras möjligheter att dela med sig av det som sägs under mötet, säger Karin Aaseby (S), skolpolitisk talesperson.

– Vi politiker måste fatta svåra beslut, och därmed måste vi också i bland utstå kritik.

– Vi välkomnar att JO prövar fallet eftersom det är vägledande för hur vi hanterar situationen framöver.

Annika Andersson Ribbing Oppositionsråd

E-post: annika.andersson@varmdo.se

 Karin Aaseby skolpolitisk talesperson

karin.aaseby@varmdo.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-20 11:38