S: Revisorskritik bevis för brist i Värmdömoderaternas styre

Pressmeddelande 2013-04-22

 

Värmdömoderaternas styre får hård kritik i revisionsberättelsen till årsredovisningen för 2012.

– Frågan är vilka slutsatser de högsta ansvariga nu drar. Diskussionen om ansvarsfrihet blir central på Kommunfullmäktige i maj, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Revisorerna riktar en allvarlig anmärkning mot Kommunstyrelsen för att ha brustit i sitt ansvar att hålla uppsikt över nämnderna, för bristande styrning, ledning, uppföljning och kontroll.

Kritiken handlar om de stora underskott i förhållande till budget som främst Utbildningsstyrelsen och Vård- och omsorgsstyrelsen visar och inte har kommit tillrätta med under flera år. Även kritiken mot hanteringen av Värmdövallen tas upp igen.

– Revisorernas enhälliga kritik är allvarlig och ovanlig. Efter skolans omorganisation och debaclet med Värmdövallen, är det en slutlig bekräftelse på att Värmdömoderaternas styre inte fungerar, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

– Det som revisorerna tar upp som svåra brister, är just sådant som vi socialdemokrater påpekat under många år.

– Vi inväntar nu yttrandena från de ansvariga i nämnderna, innan vi tar ställning till frågan om ansvarsfrihet när frågan behandlas i Kommunfullmäktige i maj.

– Kritiken faller tungt på de högsta ansvariga i såväl Kommunstyrelsen som facknämnderna. Frågan är vilka slutsatser de drar av detta, vilka konsekvenserna blir och vilket ansvar de anser sig ha.

– Revisorernas granskning av Värmdövallen visade också att det finns fog för vårt förslag om granskningskommission kring frågan, ett förslag som majoriteten röstade ned i fullmäktige. Den frågan är inte mindre aktuell efter revisionsberättelsen. Vi vill ha en oberoende granskning för att vända på alla stenar i ärendet.

Oppositionsråd Annika Andersson Ribbing

E-post: annika.andersson@varmdo.se

Mobil: 070-556 06 30

 

NVP ”Politikerna sågas: ”Allvarligt” Värmdö 22 april 2013. Kommunrevisorerna riktar på nytt allvarlig kritik mot politikerna i Värmdö. Kritik av det slaget är ovanliga i Sverige.

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-22 20:12