S förslag om ny skola vinner gehör

Pressmeddelande 2013-10-16

Socialdemokraternas initiativ om en ny skola i Gustavsberg har kommit ett steg närmare. Kommunstyrelsens fastighetsutskott har beslutat att utreda idén.

Kommunfullmäktige i Värmdö har sedan tidigare avsatt 75 miljoner kronor för en omfattande renovering och tillbyggnad av Farstavikens skola/Kvarnberget.

Redan före sommaren stod det genom diskussioner i olika nämndsammanhang klart att de pengarna inte skulle räcka långt. Enligt underlag från konsultföretaget Ramböll skulle de tänkta åtgärderna kosta ca 160 miljoner kronor. I prislappen saknas dessutom vissa kostnader.

Socialdemokraterna förutsåg detta och avsatte därför i sin budget i stället en mindre summa för att underhållsrenovera skolan till acceptabel nivå för elever och personal, och samtidigt utreda förutsättningarna för en ny skola i centrala Gustavsberg.

Det har nu majoriteten accepterat och kommundirektören har fått i uppdrag att utreda ny skola.

– Ingen majoritet som har styrt de senaste 15 åren kan känna sig stolt över hur den har hanterat Kvarnbergsskolan. Nu skördar tyvärr eleverna och personalen frukterna av det bristande underhållet. Därför vill vi ta vårt ansvar med det här initiativet, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

– Vi är glada att majoriteten har insett det kloka i förslaget. Vi tror att en modern, större skola skulle medföra stora vinster för det växande Gustavsberg och öka attraktiviteten för den kommunala skolan. Vi säger inte att det är den enda möjliga lösningen, men frågan måste utredas förutsättningslöst, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

Kontakt

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S), 070-556 06 30

 

Med vänlig hälsning,

 Mikael Lindström

Politisk sekreterare

Socialdemokraterna Värmdö

Tel: 073-622 44 59

E-post: mikael.lindstrom@varmdo.se

Webb: www.socialdemokraterna.se/varmdo

Facebook: www.facebook.com/svarmdo

Twitter: @svarmdo

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-16 16:23