S griper in: Kultur på Djurö får hyresbidrag för skolhus

Pressmeddelande 2013-11-05 

Föreningen Djurö kulturhus får bidrag från kommunen på 85 000 kronor för att hyra den så kallade Gula Villan på Värmdö skärgårdsskolas tomt i Björkås. Efter intensivt arbete av Socialdemokraterna, är kommunens tjänstemän villiga att ge bidraget, under förutsättning att fler kulturföreningar går samman i en paraplyorganisation. 

Gula villa Djurö skär.skol

Kulturlivet på Djurö är livaktigt och expanderande med tydliga ambitioner hos föreningarna. Det kommunala kulturutbudet för barn och ungdomar på ön är näst intill obefintligt. Lokalbristen är en orsak. Föreningen Djurö Konst och Kultur står sedan en tid utan lokal sedan kyrkan behövt ta sina egna lokaler i anspråk. 

– Kommunens hus, Gula Villan, står tom och det verkade onödigt. Får vi ändå inte in hyra för den, kan man lika gärna låta kulturverksamheterna nyttja den. På det här viset bidrar kommunen till ett värdefullt kulturliv och minskar klimatpåverkan tack vare minskat resande till centralorten – helt utan extra kostnad, säger Ann-Kristin Särnbrink, ledamot i Kultur- och fritidsnämnden (S). 

– Vi socialdemokrater har jobbat hårt för att få till en mer pragmatisk lösning på situationen än den först föreslagna. Vi är glada att majoritetens företrädare, Folkpartiet och Miljöpartiet, har lyssnat på kloka argument och visar god vilja till samförståndslösningar, säger Ann-Kristin Särnbrink (S). 

Föreningarna på Djurö som bildar paraplyorganisationen Djurö kulturhus är Djurö Konst och kultur, Ö-teatern, Stiftelsen Vasakungarnas Djurhamn och Djurö byalag. 

På tisdagen fattade Kultur- och fritidsnämnden beslut i ärendet.

 

Kontakt

Ann-Kristin Särnbrink, 070-461 52 21

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-05 23:41