S kräver snabbutredning för ytterligare infartsparkeringar!

pressmeddelanden från Socialdemokraterna i Värmdö 2013-04-12

.

Värmdöborna som pendlar kommer nu under lång tid framåt få se sin framkomlighet i trafiken starkt begränsad. I förrgår startade reparationen av Danvikstullsbron som beräknas pågå under lång tid. Två ytterligare gigantiska väg- och byggprojekt kommer ytterligare att påverka situationen. Både Slussens ombyggnad och förändringarna vid Skurubron kommer belasta resenärerna med minskad framkomlighet och långa kötider.

Därför är det av yttersta vikt att kommunen nu snabbt gör stora ansträngningar för att underlätta för alla pendlare. Det finns mycket kommunen kan göra. En av de viktigaste åtgärderna är att möjliggöra för flera att åka kollektivt förbi de trånga passagerna. Det underlättas väsentligt om pendlarna har tillgång till fler infartsparkeringar på olika håll i kommunen. Därför behöver alla möjligheter till nya infartsparkeringar finkammas, både större och mindre ytor med olika lokaliseringar. Arbetet kräver både fantasi och finess eftersom kommunen behärskar så lite mark runtom i kommunen. I Nacka har kommunen till exempel tecknat avtal med olika markägare och näringsidkare för att snabbt kunna öka antalet infartsparkeringar och stödja kollektivtrafikresandet under perioden med byggstörningar.

Samhällsplaneringsnämnden har antagit som mål att antalet infartsparkeringar ska fördubblas till nästa år. Genom att snabbutreda och prioritera detta arbete kan kommunen möta de ökande påfrestningar som kommer att uppstå redan till sommaren, beroende på alla fritidsboende.

Trafiksituationen vid Mölnvik kräver ett särskilt omnämnande eftersom situationen där är extra problematisk. Sedan ICA Maxi öppnade för ett par veckor sen är läget akut. Till- och utfarter fungerar dåligt, rondellerna klarar inte belastningen, köbildning uppstår i hela området. Det var situationen en vanlig vecka i mars. Vid storhelger och under sommaren när belastningen ökar kommer det att bli ohållbart. Vi socialdemokrater motionerade om detta redan innan stormarknaden öppnade.

I första hand bör lösningar i olika knutpunkter för kollektivtrafiken sökas. Vid Hemmesta vägskäl möts busslinjer från både norra och och mellersta delen av Värmdö. Där startar också stombusslinjen 474. Kommunen har förvärvat Hemmestatorp strax intill. Här måste gå att finna en vettig lösning för att åstadkomma ordentligt med infartsparkeringar. Andra önskvärda lokaliseringar är intill köpcentra som är naturliga knutpunkter. Fler parkeringar vid Värmdö marknad, Mölnvik, Brunn, Hemmesta och Ålstäket är eftersträvansvärda. Även Hålludden, Återvall (vid avfart mot Eknäs), Ängsvik och Gustavsbergs centrum är naturliga platser att finna fler lösningar vid.

Med fler infartsparkeringar på många olika ställen ökar värmdöbornas flexibilitet och förutsättningar att resa klokt. Det är en viktig livskvalitetsfråga. Vinsterna är många, miljön tjänar på det, stressen minskar och tiden människor tvingas sitta i kö kan minimeras. Tid är också pengar, det är samhällsekonomiskt klokt att göra stora ansträngningar för att minska bortkastad tid i köer och väntan.

Vi socialdemokrater i kommunstyrelsen hemställer att

1. En snabbutredning görs som syftar till att åstadkomma fler infartsparkeringar redan till försommaren.

 2. Att kommunen noggrant bevakar och för dialog med SL om extrainsatta bussturer när antalet kollektivtrafikresenärer ökar

3. Att g/c-projekt som underlättar pendlande med buss prioriteras.

 

Gustavsberg den 9 april 2013

Annika Andersson Ribbing,  Sandro Wennberg,  Andrine Winther

Nils-Erik Särnbrink,  Mikael Lindström,  Kenneth Ehrnstedt

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-12 23:06