Slangköpare kan få pengar efter S avslöjande

Pressmeddelande 2014-04-24 

De tusentals värmdöbor som efter felaktig information från kommunen köpt kompletterande lösningar för slamtömning, kommer efter Socialdemokraterna Värmdös krav och avslöjande att kunna få ersättning för sina utlägg. Det föreslås samhällsplaneringsnämnden besluta på nästa möte. 

Värmdö kommun har sedan våren 2013 felaktigt informerat fastighetsägare med enskilda avlopp om nya arbetsmiljöregler. Entreprenören har hotat med utebliven tömning och vite om de inte följs. Mängder av värmdöbor med enskilda avlopp i Värmdö har betalat upp till tiotusentals kronor för dyra kompletterande lösningar för slamtömning. Man har bland annat uppmanats att köpa egna avloppsslangar med hänvisning till att det är ett krav från Arbetsmiljöverket. Det stämde inte. På Värmdö kommuns hemsida står fortfarande felaktiga uppgifter om vad Arbetsmiljöverket har krävt och inte.

Efter att socialdemokraterna i samhällsplaneringsnämnden uppmärksammat kommunen på den felaktiga tolkningen, har vi krävt dels att informationen på hemsidan skulle ändras, dels att nämnden skulle hantera frågan om ersättning till de hushåll som tvingats till utlägg på grund av kommunens krav.

Socialdemokraterna lyckades få en enig nämnd att göra om förslaget till nya avfallsföreskrifter. Nu föreslås samhällsplaneringsnämnden att på nästa möte, den 29 april, besluta om att de som har betalat för en ny slang ska ersättas för sina utlägg av kommunen.

– Vi välkomnar att majoriteten har lyssnat på oss i ansvarsfrågan och gläds över att de oskyldigt drabbade hushållen kan få ersättning för sina betydande utgifter, säger Krister Nilsson (S), ledamot av samhällsplaneringsnämnden.

– Vi är också mycket nöjda med att de hushåll som vill behålla sina anläggningar, slipper avgiften för extra slangdragning. De kan alltså själva göra ett val: få tillbaka pengar eller på sikt tjäna in sin investering, säger Krister Nilsson (S).

Kontakt

Krister Nilsson, ledamot samhällsplaneringsnämnden, 073-355 06 18

Fakta

Ärendet i samhällsplaneringsnämnden: http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1755535

Kommunens information om slamtömning: http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/avfallochatervinning/slamtomning.4.28a80d9d13dcb0f021b1b1.html

 


Med vänlig hälsning,

Mikael Lindström

Politisk sekreterare

Socialdemokraterna Värmdö

Tel: 08-570 47 577

E-post: mikael.lindstrom@varmdo.se

Webb: www.socialdemokraterna.se/varmdo

Facebook: www.facebook.com/svarmdo

Twitter: @svarmdo

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-24 19:50