"Därför engagerar vi oss"

 

”Vi tycker att det får vara nog nu. Nog med gnäll, nog med bristande ansvar, nog med beslut utan dialog med medborgarna.”
Ett antal nya medlemmar i Socialdemokraterna i Värmdö skriver om varför de väljer att engagera sig politiskt.

Värmdö står inför stora utmaningar. Kommunens majoritet kör i diket i fråga efter fråga. Skolorganisationen landar snett. Byggplaner blir inte av. Centrumlösningen måste göras om. Utlovade förskolor blir inte av. Och så vidare.
Vi tycker att det får vara nog nu. Nog med gnäll, nog med bristande ansvar, nog med beslut utan dialog med medborgarna.

Därför har vi alla valt att engagera oss politiskt i Socialdemokraterna i Värmdö, samhällsutvecklarna.
All förändring börjar i tanken. Vi har börjat där och tar nu stora personliga kliv för att bidra till vår gemensamma samhällsutveckling.

Vi vill att människor i Värmdö får en bra start i livet, en meningsfull vardag och ett värdigt slut. Vi lever i en global värld som står inför stora utmaningar. Hur ska vi få jordens resurser att räcka till? Hur ska dessa fördelas? Hur kan marknadsekonomin lösa problemen? Svaren tror vi bygger på kunskap, samtal och samarbete – idéer sprungna ur Socialdemokraternas kamp för frihet, jämlikhet och solidaritet.
Bara så tror vi att också Värmdö kan ta sig an framtiden. Vi tror att Socialdemokraterna står för den bästa politiken för att utveckla vår skola, boende, jobb, näringsliv, miljö och infrastruktur.

Vi vill ha en utvecklingsinriktad skola där alla ges likvärdiga förutsättningar att nå sin fulla potential. En skola som eleverna väjer till, snarare än ifrån.
Vi vill utveckla kommunen långsiktigt. Vi vill se en effektiv styrning och ledning. Vi vill se en klok och effektiv användning av skattemedel.
Vi blir ledsna när vi hör politikerföraktet i samhället. Vi blir ledsna när vi ser politiker som bidrar till detta själva.
Vi tror inte att politiken löser allt i en handvändning. Men vi tror på de goda exemplens makt. Vi lovar att göra allt vi kan för att leva upp till det.
I vårt samhälle lämnas ingen utanför, men alla måste ta ansvar. Det här är vårt sätt.

Karin Aaseby, S
44 år, gymnasielärare

Tor Arnekleiv, S
18, studerande

Pelle Blom, S
52, IT-konsult

Karolina Krystek, S
36, språkkonsult

Linnéa Liman, S
20, studerande

Mikael Lindström, S
42, journalist

Julius Olin, S
19, restauranganställd

Johan Ribbing, S
39, gymnasielärare

Mattias Ravander, S
39, grundskolelärare

Susanne Wretström, S
50 år

Patrik Åberg Domeij, S
17, gymnasieelev

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-11 16:04
Taggar: