Olagliga beslut om plats i äldreboende i Värmdö

 

NVP Debatt 20 mars 2013

Värmdö kommun beslutar om plats i särskilda boenden utan tydliga regler – i strid mot socialtjänstlagen. Vi socialdemokrater har efterlyst dessa direktiv i fem år. Nu anmäler vi bristen till kommunens revisorer. 

Särskilt boende eller hemtjänst för äldre med stort vårdbehov är en avgörande framtidsfråga.

Särskilda boenden styrs av socialtjänstlagen. Lagen ger rätt till ”skälig levnadsstandard”, men förutsätter att kommunerna fattar beslut utifrån tydliga regler

Det sker inte i Värmdö. Facknämnden, Finansieringsnämnden för äldreomsorg, delegerar via förvaltningschefen beslutsrätten till en grupp biståndshandläggare – utan skrivna direktiv.

De som beviljas särskilt boende är oerhört utsatta. Många som får avslag hänvisas till hemtjänstpatruller, dygnet runt, trots svåra hälso- och funktionsproblem. I vissa av Värmdös särskilda boenden är överlevnaden nu nere i sex månader (genomsnitt).

Antalet avslag på särskilt boende visar inte på det verkliga behovet. Ansökan är ofta en förhandling där de äldre, i underläge, övertalas att acceptera hemtjänst. Vid ett avslag klarar få att överklaga.

Den moderatledda kommunledningen vill spara pengar. Politiken motiveras med att de äldre inte längre vill bo i särskilda boenden. Men majoriteten trollar bort efterfrågan genom att sälja tio platser på särskilda boenden till Stockholm.

Vår granskning av ett antal bifall och avslag visar att kommunen saknar en kartläggning av biståndsbehovet. Besluten baseras endast på så kallad ”samtalsteknik” (samråd mellan två handläggare). 

Därför befarar vi nu också att det blir stopp för två nya planerade särskilda boenden med 80 platser. Trots att det uppenbarligen finns ett behov.

För att kunna fullgöra vårt politiska uppdrag, har vi i den socialdemokratiska gruppen under fem års tid begärt skriftliga styrdokument för dessa placeringar.

Den moderata ledningen måste ta ansvar för att sådana tas fram. Vi i nämnden och tjänstemännen måste kunna fatta beslut om särskilda boenden på laglig grund.

 

Socialdemokraterna i finansieringsnämnden för äldreomsorg

samt vård och omsorgsstyrelsen

Käte Fransson                    

Elisabeth Karlsson             

 Joachim Vogel                   

Gunnar Lindqvist               

Pentti Valkama                  

Eva Nordlander                 

Anna-Lena Östman            

Christer Hedberg               

Carina Carlsson                 

Stig Malmqvist                  

Kerstin Bäcklund

 

 

NVP DEBATT 03 april 2013 Replik på S debattartikel

"Vi välkomnar en granskning"

Socialdemokraterna är oroliga för hur äldreomsorgen fungerar och varför

hemtjänstinsatserna ökar i kommunen, vi har en annan syn. Vi välkomnar en granskning av

revisorerna!……

Elisabeth Dingertz, M,

Ordförande, Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Britt Lindmark, FP,

Vice ordförande, Finansieringsnämnden för äldreomsorg

Monica Pettersson, M,

Kommunalråd

 

Den 23 april 2013 finns följande tankeväckande artikel i DN.Kultur, Insidan "Sämre äldreomsorg drabbar kvinnorna" Där professor Marta Szebehely bl.a. skriver "En anledning till att anhörigvården ökar är att allt flera nekas att komma till äldreboende. Biståndsbedömningen har blivit allt hårdare, även för de allra äldsta"

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-19 12:05
Taggar: