S satsar på skolan i skuggbudget

NVP 16 september 2013 

Skolsatsning, ingen skattesänkning och fler lekplatser. Det är Socialdemokraternas förslag i partiets skuggbudget för 2014.
– Vi tappar elever till andra kommuner, säger Annika Andersson Ribbing, S.

45 miljoner kronor extra till skolan. Det är kärnan i Socialdemokraternas skuggbudget i Värmdö. Förutom en höjd skolpeng vill partiet satsa 11,8 miljoner kronor på höjd lärarbehörighet och kompetensutveckling, 9 miljoner på IT i skolan och 5,6 miljoner på en ”läxstudio” på schemalagd skoltid.

Vill stoppa elevbortfallet
– Vi vill att det blir fler lärare och personal i skolan. Vi ser att vi tappar elever till andra kommuner. Men vi tror att de flesta vill gå närmare hemmet. Då handlar det om att satsa på personalen. Vi har för låg behörighet och lärartäthet i dag.

Det säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing, S. Skuggbudgeten läggs fram en vecka efter den styrande Värmdökoalitionens budgetförslag. I den föreslogs 17 öres skattesänkning, som skulle finansieras med ett förväntat skatteutjämningsprogram i riket (som skulle ge Värmdö 15 miljoner kronor).

– Det är konstigt att fatta beslut med pengar som vi inte har. Vi har inte tagit med det i vår budget över huvud taget, säger Annika Andersson Ribbing.

Socialdemokraterna föreslår ingen skattesänkning. Heller ingen höjning.

Om skatten sänks, höjer ni den om ni vinner valet?
– Det har vi inte tagit ställning till. Det blir att spekulera på spekulationen.

Mindre till kulturhuset

En annan skillnad jämfört med Värmdökoalitionens budget är att det föreslagna kulturhuset skulle bli lite mindre påkostat om S fick bestämma. 95 miljoner kronor mot koalitionens 175 miljoner kronor.

– Vi vänder på alla stenar för att få en långsiktigt stabil ekonomi. Prioriteringen blir vård, omsorg och skola. Det minskar kulturinvesteringen i det som koalitionen kallat upplevelsecentrumet. 

Liksom de regerande fyra partierna är Socialdemokraterna oroade över Värmdös stora låneskuld, som för närvarande uppgår till 1,5 miljarder kronor. Den samlade upplåningen för 2014-2016 ska ner, viket skulle frigöra pengar för att kunna bygga en ny högstadieskola i Gustavsberg, enligt Annika Andersson Ribbing.

Fler lekplatser
Bland övriga satsningar finns ett fokus på att bygga nya hyresrätter, och också att få till stånd en ny lekplats i centrala Gustavsberg.

– Det finns det beslut om, men den har inte byggts. Och vi vill bygga fler lekplatser i kommunen. Jag är helt övertygad om att det är en av de viktigaste frågorna om man frågar folk på gatan. Det finns för få naturliga mötes-platser som det är just nu.

Annika Andersson Ribbing, S, vill satsa pengar på vård, skola och omsorg.

Jörgen Löwenfeldt
jorgen.lowenfeldt@nvp.se

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-16 20:21