"Så vill vi lyfta Värmdös skolor"

Debatt NVP 13 augusti 2013

Små klasser i F-3, stärkta yrkesutbildningar, högre lärarlöner och fler yrkesvägledare. Det är några satsningar S i Värmdö vill genomföra för att lyfta skolorna.

En ny rapport från Sveriges elevkårer och Lärarnas riksförbund visar på sambandet mellan grundskolebetyg och möjligheterna till jobb.

Skolan är central för att skapa ett helt samhälle, där alla människor kan förverkliga sig själva. Skolan måste få rätt förutsättningar att klara det jobbet.

Vi socialdemokrater vill att elever som av olika anledningar inte klarar målen får stöd tidigt, av välutbildad personal. Vid behov ska stödet följa med hela grundskolan.
Vi vill att klasserna i åk F-3 ska vara små för att läraren ska kunna ge alla elever en bra start.

Elever som nyligen har anlänt till Sverige, har svårare utmaningar. Därför vill vi sätta in särskilda insatser för dem.

Skolan måste visa på möjligheterna med framtiden och erbjuda nätverk som berättar hur vägen mot drömmarna kan se ut.

Chansen att lyckas med sina studier ökar om man väljer rätt program. Vi vill satsa på att alla elever ges goda möjligheter till studie- och yrkesvägledare.
Vi vill stärka yrkesutbildningarna.

För att minska avhoppen från skolan, krävs tidig och aktiv samverkan mellan
elevhälsa, elev, hem och andra aktörer.

Lärarna är nyckeln för framgång. Därför vill vi satsa på deras arbetsvillkor och kompetens. Vi vill betala löner som lockar de bästa lärarna.
Pedagog Värmdö ska bli ett lokalt forum för erfarenhetsutbyte, kurser och fortbildningar för lärare. Fokus ska ligga på lärande, forskning och beprövad erfarenhet. Pedagog Värmdö ska lyfta de goda exemplen.

Elever ska återkommande ges möjlighet att utvärdera undervisningen och läraren.
De ekonomiska resurserna till skolorna ska i större utsträckning fördelas efter elevernas olika behov. Likvärdigheten handlar inte om att alla får lika mycket pengar, utan att alla får likvärdiga möjligheter att lyckas.

Bara så tror jag att vi kan möta framtidens utmaningar, som individer och samhälle. Vad tror du?

Karin Aaseby
skolpolitisk talesperson
S i Värmdö

Sidan uppdaterades senast: 2013-08-13 14:11