"Vad styrde valet av nya bron?"

 

DEBATT NVP 18 september 2012

Varför valdes den nya Skurubron som är sämst när det gäller framkomlighet och säkerhet, tar längre tid att bygga, ger större trafikstörningar under byggtiden och dessutom dyrare?

 

Nya skurubron 2012

Vinnaren i tävlingen om utformningen av nya Skurubron kallas Kontrapunkt. Foto: Illustartion: Dissing + Weitling Archtecture

 

Skurubron är den enda fasta förbindelsen mellan Ormingelandet och resten av Stockholmsregionen. För de som bor i Värmdö och östra Nacka är överfarten nödvändig, liksom den behövs för alla som vill kunna besöka skärgårdsnaturen i Värmdö. Varje dag passerar drygt 52 000 fordon Skurusundet, varav många pendlar mellan arbete och bostad. En bra överfart är samhällsekonomiskt nödvändig.

Nuvarande bron har stora brister. År av försummelser har skapat svåra trafikproblem vid Björknäs för morgontrafiken in mot Stockholm. Detta har vi påpekat länge, bland annat i kampanjen ”Lös Skurubroeländet Nu!” som startade 2007.

Trafikverket har nyligen beslutat vilken sträckning den nya bron ska ha, och valt mellan tre olika alternativ. Dessa har värderats utifrån fem aspekter – funktion och trafiksäkerhet, upplevt markintrång, byggtid, trafikstörningar under byggtiden samt kostnader – vilket redovisades för kommunledningen i Värmdö dagen före beslutet.

Resultatet av Trafikverkets drygt tioåriga utredande är uppseendeväckande. Det alternativ man valt är, enligt Trafikverkets egna underlag och bedömningar, sämre än båda de andra alternativen när det gäller ”funktion och trafiksäkerhet”, det tar cirka ett och ett halvt år längre tid att bygga, innebär ett års längre tid av trafikstörningar under byggtiden och kostar drygt 30 miljoner kronor mer än de två andra alternativen.

Den enda punkt där det valda alternativet (”mellan”) är bättre än de övriga är ”upplevt markintrång”. När det gäller ”upplevt markintrång” ligger den stora skillnaden mellan de tre alternativen på den östra sidan, det vill säga Ormingelandet. Där ligger ett antal bostäder i ett redan mycket trafikstört läge, vilka givetvis kommer att påverkas av brobygget. Sannolikt återfinns här förklaringen till varför den moderata kommunledningen i Nacka förordat just alternativet ”mellan”, och därefter också lyckats få länsstyrelsens stöd för detta. Men argumenten synes allt annat än glasklara.

Vid nödvändiga satsningar på infrastruktur är det viktigt att allmänintresset sätts högst. Om enstaka hushåll drabbas av det som uppenbart är bäst för det gemensamma ska de givetvis kompenseras på ett rimligt sätt. I det här fallet tycks det dessutom finnas åtminstone 30 miljoner kronor att använda på ett bättre sätt än att bygga en sämre bro. Därför hänger frågan alltjämt i luften: Varför valde Trafikverket ett broalternativ som, enligt verkets egen bedömning, är sämre än de två andra när det gäller framkomlighet och trafiksäkerhet, tar längre tid att bygga, ger större trafikstörningar under byggtiden och dessutom är dyrare?

 

Lars Bryntesson, S, oppositionsråd, Värmdö

Majvie Swärd, S, oppositionsråd, Nacka

Gunnel Färm, fd statssekreterare och generaldirektör, Stockholm

 

http://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/Vad-styrde-valet-av-nya-bron/ 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-09-27 11:25