"Vi kräver nollvision för barnfattigdom"

Debatt NVP| 25 mars 2013

I det vackra och ”rika” Värmdö lever omkring 700 barn i fattiga familjer, enligt Rädda Barnens senaste rapport. Bortåt 150 barn lever i familjer som under längre tid får försörjningsstöd.

Samtidigt har Socialnämnden förbättrat sitt ekonomiska resultat. Sakerna hänger förstås intimt ihop. När en nämnd som ska ge stöd till utsatta gör vinst för att kostnaderna har sänkts, betyder det samtidigt att barn och unga inte får det stöd de behöver och har rätt till.

Den Moderatledda nedskärningen har drabbat bland annat socialkontorets ungdomsgrupp och Värmdöpolarna. Ungdomsmottagningen har inte längre personal att ta emot alla samtal. Det är naturligtvis förödande i en kommun med en hög andel tonårsgraviditeter.

Vi socialdemokrater i Värmdö vill vara med och skapa en kommun med goda levnadsförhållanden för alla medborgare, där kommunens särskilda ansvar gäller våra barn. Det är vår uppgift enligt socialtjänstlagen.

En kommun kan inte göra allt själv. Visst behövs även åtgärder från staten, till exempel stöd till ensamkommande barn och nyanlända flyktingar. Mycket kan och måste också göras i kommunen. Det kan gälla tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid, en förutsättning för en ensamstående förälder att få en heltidsinkomst, eller avgiftsfrihet för vissa fritids- och lovaktiviteter.

Det är ett faktum att barn som växer upp i fattigdom löper betydligt större risk att hamna i både missbruk och kriminalitet. Därför är det – inte bara av medmänskliga skäl viktigt – utan också av samhällsekonomiska skäl lönsamt att på bred front satsa på att avskaffa barnfattigdomen.

Min nollvision är att inget barn i Värmdö ska behöva uppleva fattigdomens utstängdhet. Jag tror att allt fler värmdöbor delar min vision.

Nils-Erik Särnbrink, S,
gruppledare i socialnämnden

Sidan uppdaterades senast: 2013-03-26 12:36
Taggar: