För Värmdös förskolor och skolor

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös förskolor och skolor"

 

Under Värmdömoderaternas styre har i princip all tillväxt investerats i skattesänkningar medan skolan och annan offentlig konsumtion fått stå tillbaka. Konsekvenserna ser vi i Värmdö i sjunkande kunskapsresultat och minskad behörighet till gymnasiet.  

Allt fler elever väljer bort Värmdös grundskolor och åker till Nacka. Här arbetar färre lärare per elev än genomsnittligt i länet. Underskottet på utbildad förskolepersonal är stort. Värmdö är placerad på den absoluta botten av alla landets kommuner när det gäller andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen. Här missar 27 procent att fullfölja sin gymnasieutbildning. Vuxenutbildningen har monterats ned.

 

Nyckelbegrepp: lärande, likvärdighet och långsiktighet

Tre nyckelbegrepp är viktiga för oss socialdemokrater för att skapa en bra och attraktiv skola på Värmdö: lärande, likvärdighet och långsiktighet.

 

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös förskolor och skolor"

Kyrkskolan 2