För Värmdös miljö

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös miljö"

 

Hållbart Värmdö

 

Vi måste möta framtiden redan idag för att skapa förutsättningar för morgondagens Värmdö. Det handlar om att se bortom sig själv och de dagsaktuella frågorna. Det handlar om det gemensamma, om hur vi tillsammans kan skapa möjligheter för att förverkliga visioner och drömmar. Om hur vi kan värna de resurser vi förvaltar ihop, såväl ekonomiska som miljömässiga. Det handlar om ett samhälle där människor känner hopp, har självkänsla och där vi tar hand om varandra. Det handlar om mångfald av människor, idéer och livsmiljöer.....

 

En politik för framtiden kräver helhetssyn. Hållbar utveckling bör vara ett överordnat mål för kommunens verksamhet. Miljöfrågor som klimat, levande skärgård och giftfri miljö kräver uppmärksamhet från varje politisk nämnd och varje förvaltning.....

 

I konkret politik innebär det giftfria förskolemiljöer, mer ekologisk mat i skolan och annan kommunal verksamhet, utvecklad samhällsplanering som skapar värde för framtiden och modern infrastruktur.....

 

Människor ska i Värmdö se en kommun som är modern och som möter miljöutmaningar aktivt tillsammans.

 

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös miljö"