"Folkinitiativets resultat ett utslag för bristande dialog"

 

Socialdemokraterna i Värmdö gratulerar Folkinitiativet i Värmdö för sitt mödosamma arbete med att ha samlat in tillräckligt många namnunderskrifter för pröva frågan om en folkomröstningen om skolan.

- Det är bara att gratulera alla inblandade till en fantastiskt kämpainsats, som vi har stött helhjärtat, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing (S).

Folkinitiativet i Värmdö har lyckats få ihop tillräckligt många namnunderskrifter - över tio procent av de röstberättigade värmdöborna - för att kommunfullmäktige ska pröva frågan om en folkomröstning om skolan.

- Detta brinnande engagemang visar att vi politiker aldrig får glömma bort att föra dialog med medborgarna inför stora beslut som berör många, särskilt inte i den viktigaste frågan av alla: skolan och våra barn, säger oppositionsrådet Annika Andersson Ribbing (S).

På slutspurten har arbetet med att samla in namnunderskrifter varit intensivt, bland annat med hjälp av Socialdemokraternas oppositionsråd Annika Andersson Ribbing och oberoende fullmäktigeledamoten Henrik Paulsen och Kristdemokraternas ordförande Jan Dolk.

- Vi är för en livskraftig skola på norra Värmdö och lade redan i höstas fram en motion om att den skulle utvecklas till en F-6-skola, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

- Vi socialdemokrater har hela tiden varit kritiska mot genomförandet och innehållet i den nya skolorganisationen. Underlaget har varit bristfälligt och konsekvensanalyserna begränsade. Det har också redan lett till fördyringar i lokaler på andra håll.

Den exakta frågeformuleringen beslutar kommunfullmäktige om, helst i samråd med initiativtagarna.

- Frågeformuleringen och tidpunkten för omröstningen, kommer att bli centrala för att ge ett tydligt uppdrag till kommunen och få ett högt valdeltagande, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S). För att fullmäktige inte ska ta upp frågan till folkomröstning måste minst två tredjedelar av ledamöterna rösta för ett sådant förslag.

Tänkbara valdagar är valet till Europaparlamentet i juni eller det allmänna valet i september nästa år.

Kontakt:

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S), 070-556 06 30

Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S), 070-424 31 38

Mikael Lindström, politisk sekreterare (S), 070-624 12 60

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-12 08:43