S Värmdö fortsätter samverka och granska i opposition

Pressmeddelande 2014-10-07

Socialdemokraterna i Värmdö fortsätter i opposition. Våra sonderingar hos mittenpartierna för att bilda en ny majoritet nådde inte ända fram. De borgerliga partierna gjorde sitt sämsta val sedan 1982 och kommer att styra i en svag allians.

Socialdemokraterna i Värmdö gjorde ett starkt valresultat, med över 700 fler röster än 2010, vilket gav 15 mandat (varav ungdomslistan tog tre egna). Moderaterna tappade två mandat och Centerpartiet ett. Sverigedemokraterna fördubblade sina mandat, men blev inte vågmästare. Allianspartierna har därmed egen majoritet, men bara med en rösts övervikt, 26 av fullmäktiges 51 mandat.

Med det parlamentariska läget fanns det få möjligheter att bilda ett nytt mittenstyre.

– Vi hade i första hand kontakter med de partier som – precis som vi – har en tydlig egen politik och vilja för Värmdö. Vi har haft konstruktiva möten med flera partier för att se om det fanns ett intresse av att bilda en blocköverskridande koalition. Vi såg att vi skulle ha kunnat hantera de flesta frågor, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

– Det kanske var oortodoxt av oss att ta initiativ till möten med andra partier, men efter samtal med över 9 000 värmdöbor vet vi att många gärna hade sett att blockpolitiken skrotades. Särskilt mot bakgrund av att de borgerliga partierna i Värmdö har svagare stöd än på länge. Vi är stolta över vår politik och våra företrädare och vet att vi tillsammans med de partier vi träffade hade kunnat göra ett bra jobb som hade kommit värmdöborna till gagn, med klok samhällsutveckling, fler jobb, investeringar i skolan och nya hyresbostäder, menar Annika Andersson Ribbing.

– Vi ser nu fram emot att fortsätta granska de styrande och bedriva aktiv oppositionspolitik. Vi företräder ensamma nästan en tredjedel av värmdöborna och kommer att ha alla värmdöbos bästa för ögonen. Vi kommer även i fortsättningen vara öppna för dialog och samverkan när vi får reella möjligheter till inflytande.

– Alliansen har dessutom en svag majoritet där det i varje omröstning gäller att alla ledamöter är på plats och röstar rätt eller inte har en avvikande uppfattning, säger Annika Andersson Ribbing (S), oppositionsråd.

Kontakt

Annika Andersson Ribbing, 070-556 06 30Sidan uppdaterades senast: 2014-10-07 13:16