S kräver öppenhet om hamnbolagets affär

 

Uttalande från Socialdemokraterna i Värmdö 2013-10-07

 

Vi vill inte ha ett ”Värmdövallen 2” 

Värmdömoderaterna och finanskommunalrådet Anders Bergman (FP) vill köpa Stavsnäs Vinterhamn för 7,5 miljoner kronor av värmdöbornas pengar. Bolagsledningen vägrar lämna ut alla beslutsunderlag till oppositionen. Dessutom har man redan tecknat avtal i strid med ägardirektiven.

Kommunalägda Värmdö Hamnar AB föreslås köpa Stavsnäs Vinterhamn AB för 7,5 miljoner kronor. Motivet uppges vara att få till en bra plan i Stavsnäs genom att få tillgång till huset mitt på hamnplan och bolagets godshantering.

Kommunstyrelsen ska nu på onsdag (9/10) behandla ärendet inför beslut i Kommunfullmäktige. I Kommunstyrelsen representerar vi socialdemokrater ägaren Värmdö kommun, det vill säga skattebetalarna.

Revisionsbyrån KPMG har gjort en rapport om affärens för- och nackdelar. Vi socialdemokrater har begärt att få ta del av rapporten. Det får vi inte.

Bolagets vd Michael Larkner har, efter samråd med majoritetsledningen – Monica Pettersson (M) och bolagets ordförande Anders Bergman (FP) – valt att hemligstämpla den.

Motivet är tunt: det så kallade ”allmänna kan lida men”. Det allmänna är medborgarna, du och jag. Och ”men” betyder ekonomisk skada.

Man motiverar inte på vilket sätt skattebetalarna skulle skadas ekonomiskt av att få ett vettigt beslutsunderlag innan deras skuldsättning på 2 miljarder kronor ökar med 7,5 miljoner kronor.

Bolaget har inte heller prövat om delar av handlingen kan lämnas ut. Eller det faktum att handlingen ska användas av förtroendevald i sin tjänsteutövning.

Därför har vi överklagat beslutet till Kammarrätten.

Det är bara ett av problemen med affären.

Bolagsledningen, ordförande Anders Bergman (FP) och vd Michael Larkner, har enligt vår mening brutit mot ägardirektiven genom att ingå en avsiktsförklaring om köp, innan Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige har beslutat om att sådana förhandlingar ska inledas.

Det är möjligt att bolaget är värt 7,5 miljoner kronor. Det är möjligt att det finns någonting i KPMG-rapporten som motiverar prislappen. Men det vet vi inte eftersom vi inte får ut rapporten.

Vi accepterar inte att skattebetalarna förs bakom ljuset en gång till, som i fallet med Värmdövallen AB. Då glömde majoriteten och finanskommunalrådet att ta säkerhet i fastigheten för sin borgen. Agerandet kostade skattebetalarna 40 miljoner kronor och var en viktig grund för att Kommunstyrelsen inte beviljades ansvarsfrihet för 2012.

Vi vill ha alla papper på bordet för att undvika ett ”Värmdövallen 2”.

S-gruppen i Kommunstyrelsen, Värmdö kommun 

 


Sidan uppdaterades senast: 2013-10-07 23:29