S storsatsar på skolan

Pressmeddelande 2013-09-11

Socialdemokraterna i Värmdö väljer att storsatsa på skolan i sitt budgetförslag för Värmdö kommun 2014. Totalt uppgår det extra anslaget till 45 miljoner kronor - trots oförändrad skatt.

– Vi väljer att höja skolan, inte sänka skatten, säger Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S).

– Vår budget tar långsiktigt ansvar. Vi sänker inte skatten med pengar som kommunen ännu inte fått. Det tycker vi är direkt utmanande av en kommunledning som inte beviljades ansvarsfrihet, säger Annika Andersson Ribbing.

Totalt satsar Socialdemokraterna 45 miljoner kronor i extra budgetanslag, utöver den årliga kompensationen för löner och inflation. Bland några av satsningarna märks:

● Höjd skolpeng med 5,5 miljoner kronor, utöver den årliga uppräkningen på 7 miljoner kronor.

● Differentierad skolpeng på 8 miljoner kronor. Den ska användas för att ge bättre förutsättningar för skolor med hög andel barn vars föräldrar har låg utbildningsnivå.

● Satsningar på höjd lärarbehörighet och kompetensutveckling, 11,8 miljoner kronor.

● Läxstudio på schemalagd skoltid, 5,6 miljoner kronor.

● IT i skolan, 9 miljoner kronor.

– Vi vill förbättra elevernas kunskapsresultat i skolan. Vi vill att alla elever blir behöriga till gymnasiet. En god utbildning är den bästa investeringen för vår gemensamma framtid, säger Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S).

Bland övriga satsningar i barnrika Värmdö finns äventyrslekplatser för 10 miljoner kronor.

Alla reformer och satsningar är finansierade fullt ut:

– Vi har vänt på varje sten och hittat stor potential för framtidsinriktade reformer, säger Sandro Wennberg, ekonomisk-politisk talesperson (S). Vi har hög skatt, men inte hög service. Innan vi vill prata om sänkt skatt, måste värmdöborna få valuta för sina pengar.

Socialdemokraternas budget för Värmdö kommun 2014

 Invest.framt

Kontakt

Annika Andersson Ribbing, oppositionsråd (S), 070-556 06 30

Sandro Wennberg, ekonomisk-politisk talesperson (S), 070-677 57 95

Karin Aaseby, skolpolitisk talesperson (S), 070-424 31 38

Sidan uppdaterades senast: 2013-09-11 11:56