Till dig som är pensionär i Värmdö

Hej!

Till dig som är pensionär i Värmdö kommun har vi något viktigt att berätta.

För de flesta är pensioneringen en tid för glädje, upplevelser, resor, barn, barnbarn och mängder av aktiviteter. Men det kommer en dag när allt detta inte är lika självklart längre. Då behöver vi gemensamma lösningar i form av en god äldrevård och omsorg.

Valet 2014 är tydligt: fortsatta skattesänkningar och privatiseringar eller en ny politik med fler händer i vård och omsorg, större valmöjlighet i hemtjänsten och ökad trygghet.

Därför vill vi socialdemokrater i Värmdö och Stockholm:

Ge mer tid för måltiden när du har hemtjänst. Dagens 15 minuter är ovärdiga.  

Ge dig frihet att disponera det förenklade biståndet på sex timmar i veckan.

Införa en rättssäker biståndsbedömning för att få plats i ett särskilt boende.
Skapa fler äldreboendeplatser och planera för fler senior- och servicebostäder.

Besluta om avgiftsfritt trygghetslarm.

Anställa fler händer i omsorgen genom att 35 unga i Värmdö erbjuds praktik i äldre- och individomsorgen i kombination med studier.

Avgiftsbefria sjukvården för alla över 85 år – våra äldre ska prioriteras i sjukvården.

Ge alla äldre en personlig läkare med helhetsansvar – våra äldre ska inte bollas runt i

sjukvårdssystemet.
Ha fler vårdplatser för äldre på närsjukhusen.
Investera 400 miljoner extra årligen på mer personal i sjukvården.

Vi vill också ta bort den orättvisa skillnad i beskattning som Alliansen och Sverigedemokra- terna har skapat.

Vi går därför till val på att avskaffa pensionärsskatten. Vi tar det första av tre steg redan den 1 januari 2015.

Den 14 september är det du som avgör.

Nu vet du vad vi och socialdemokraterna tycker.

Nu vill vi höra vad du tycker. Välkommen på öppet möte den 28 augusti kl 14-16, Boule- banan, Gustavsgården (inomhus vid regn). Vi bjuder på fika.


Ps. En röst på Socialdemokraterna är en röst för avskaffad pensionärsskatt, men också för fler jobb, mer kun- skap i skolan och en välfärd utan vinstjakt. Läs mer på socialdemokraterna.se/varmdo eller besök vårt valcenter i Gustavsbergs centrum.

Sidan uppdaterades senast: 2014-08-27 16:18