Usla politiska beslut leder till skövling av vår miljö

 

 

JM fick sitt tillstånd att bygga bussdepån. Och vad händer efter två år? Vår vackra kommun tål inte fler år med en moderatstyrd kommun. Vår enda väg att påverka är att vinna valet 2014, så vi får ta ansvar för utvecklingen av Värmdö.

Ekob.sten.Jmbil

Bild av Ekobacken från JM:s hemsida (!??)

 

Hur kan ett vacker kuperat skogsparti bli en söndersprängd tillfällig bussdepå?

Vår Ekobacke, som vi var med att dra upp riktlinjerna för, skulle bli en företagspark för småindustri och hantverk med miljöprofil.

Koalitionen lovade att påskynda detta arbete när de tog makten, säkert med god assistens av MP. MP fick också en uttalad roll att driva detta projekt.

När ett förslag från JM kom till Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden om att förbereda detta område för etablering var deras förslag helt annorlunda.

Nu skulle man planspränga det stora området, d v s spränga bort allt berg och få en platt grusplan.Deras motiv var att SL behövde en ny bussdepå. Skogspartiet försvann och nu finns en renrakad platta. Ingen hänsyn har tagits till den vackra skogsbacken, ett helt annan synsätt än det Artipelag så medvetet satsat på.

Koalitionen har tillåtit JM att spränga bort berg, som är många miljoner år gamla på ett område som motsvarar tre fotbollsplaner, för att tillfälligt kunna disponera ytan för en bussdepå. Denna bussdepå ska bara användas under två år. I dag finns bussdepåer iMölnvik och Grisslinge. Den permanenta bussdepån ska efter två år placeras bakom COOP.

Och vad händer då med grusplanen? En kommunledning med miljöansvar hade aldrig tillåtit denna skövling. Vi som enda parti med miljöperspektiv reserverade oss mot beslutet. Vi stödde också de närboende i deras överklagande. Vi blev överkörda.

Ordförande för Socialdemokraterna i Värmdö

 Johnny Tedenfors

johnny.tedenfors@varmdo.se

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-23 18:23