För Värmdös kultur

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös kultur"

 

Förutom kulturens allmänmänskliga och demokratiska betydelse, finns det idag forskning som visar på tydliga samband mellan till exempel musik och inlärning av språk och matematik. Nya kunskaper om hjärnans funktion och utveckling visar att kulturella uttryck även har hälsofrämjande effekter för såväl unga som gamla. Regelbunden dans förbättrar till exempel äldres kognition, kroppskontroll och reaktionsförmåga.....

 

Kulturskolan

Många barn växer upp i kulturfattiga miljöer. För barn från andra kulturer som växer upp i segregerade områden är kanske skolan de barnens enda kontakt med det svenska språket och samhället.....

 

Kulturhuset

Vi vill ha en mötesplats i gamla hushållsporslinsfabrikens lokaler. Vi föreslog just detta redan 2005.....

 

Porslinsmuseet

Porslinsmuseet bör vara huvudentrén till det nya kulturhuset. Porslinsmuseets samlingar blir kvar i nuvarande byggnad, det så kallade ”Torkhuset”.....

 

Mångfald och variation för barn under fritiden

Barn och ungdomar i kommunen ska erbjudas ett rikt och brett utbud av kultur och fritids aktiviteter under skoltid och under den egna fritiden.....

 

Mötesplatser för alla

Det måste finnas mötesplatser runt om i kommunen där människor kan samlas, med utrymme för kommuninformation och medborgardialog.....

 

Aktivt föreningsliv i samverkan

En viktig uppgift för kommunen är att uppmuntra och stödja kulturella initiativ. Med tillgång till ändamålsenliga lokaler.....

 

Biblioteken

Biblioteken var bland de första kulturpolitiska projekt som arbetarrörelsen skapade. Vi vill verka för ett nytt huvudbibliotek i tätorten Gustavsberg och ser gärna att det etableras i gamla hushållsporslinsfabriken, det nya kulturhuset.....

 

Stadsplanering

Vi vill inrätta en formell stadsarkitektfunktion.

Vi vill återinföra vår enprocentsregel, som innebär att en procent av byggkostnaden avsätts till konstnärlig utsmyckning i alla nybyggnader.....

 

Bildkonst

Skulpturparken vid Strandvik som beslutades i projektet centrala Gustavsberg ska bli verklighet.

Vi vill skapa möjligheter för konstnärer att ställa ut sina verk i kommunen.....

 

Teater och film

Vi vill att Gustavsbergsteatern även fortsättningsvis ska erbjuda ett stort utbud aktuella filmer i större omfattning.

Vi vill verka för ett rikt samarbete med både fria teatergrupper och institutionsteatrarna.....

 

Äldrehälsa

Vi önskar alla att få leva ett långt och innehållsrikt liv, att åldras glad och frisk. Det finns ett klart samband mellan kultur och hälsa.....

 

Kulturminnesvård

För att skapa en framtid behöver vi veta något om historien. Länkar bakåt i historien skapar kontinuitet och får oss att bättre förstå samtiden både i det lilla och ute i världen.....

 

Vi vill därför skriva under på att:

  • Kulturskolan ska omfatta förskolan och hela grundskolan

  • Inget barn ska hindras från att gå i Musikskolan av ekonomiska skäl

  • Införa kulturfritids

  • Bygga ett kulturhus i gamla porslinsfabriken

  • Skulpturparken ska bli verklighet

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös kultur"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs hela "Framtidskontrakt för Värmdös kultur" 

Rekommenderat

Program för valet 2010

Här kan du läsa de program med konkreta förslag och idéer Socialdemokraterna i Värmdö hade inför valet 2010. Klicka här