För Värmdös sociala trygghet

Läs hela  "Framtidskontrakt för Värmdös sociala trygghet" 

 

Barnfattigdom

Flera barn och unga i välmående Värmdö lever i socialt och ekonomiskt utsatta miljöer. Det kan bero på föräldrar som blivit av med sitt jobb, tvingats lägga ner ett företag, som missbrukar eller av andra skäl inte klarar att ta ansvar för sina barn. De behöver därför aktivt stöd från samhället.....

Bostad

En av de grundläggande förutsättningarna för människors delaktighet i samhället är ett värdigt boende. Vi vill garantera allas rätt till bostad. Det kan vara fråga om att ge möjlighet till olika former av boende där man successivt tar mer ansvar och slussas in till eget boende. Samverkan mellan socialtjänsten och Värmdö Bostäder måste förbättras......

Alkohol och droger

Antalet personer med missbruks- och beroendeproblem i Värmdö har ökat. Vården klarar idag inte av att leva upp till de behov som finns. Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk, ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser från landstinget och kommunen.....

Flyktingar

I bred enighet med andra partier i kommunfullmäktige har vi socialdemokrater tagit ansvar för att kommunen ska medverka i flyktingmottagandet.....

Bristen på bostäder hindrade kommunen att ta ett större antal. Värmdömoderaterna har under
sina åtta år vid makten inte byggt några hyresbostäder alls. Detta är en stoppkloss för att vi ska kunna ta ett större ansvar för att integrera fler flyktingar. Det vill vi ändra på.....

Kvinnors trygghet

Det är viktigt att kommunen har väl utvecklade sociala skyddsnät för de som har särskilda behov eller hamnar i en situation som kräver särskilt stöd....

Vi vill därför utöka stödet till kvinnojourerna och underlätta för hotade kvinnor att flytta till skyddade boenden i andra kommuner liksom ta emot från andra kommuner.....

 

Vi vill därför skriva under på att:

  • Bekämpa barnfattigdomen med alla medel

  • Alla ska ha en värdig bostad

  • Utveckla Värmdöpolarna

  • Värna närpolisens närvaro

  • Utöka stödet till kvinnojourerna

 

Läs hela  "Framtidskontrakt för Värmdös sociala trygghet"