Den nya skolan i Gustavsberg – Gustavsbergsskolan

Motion till kommunfullmäktige i Värmdö

2014-05-21

 

Vi står inför ett vägval. Ett vägval som handlar om vad vi vill att Värmdös skolor ska åstadkomma och hur de ska upplevas, om att antingen passivt titta på när omvärlden förändras, eller ta egna initiativ utifrån våra förutsättningar.

Vi socialdemokrater anser att den nya skolan ska ligga centralt i Gustavsberg, nära kollektivtrafik, bibliotek och anläggningar som t ex Gustavsbergsteatern, Musikens hus och Ekvallen. Vi vill återskapa ”skolan mitt i byn”. Vi vill bygga en skola som är tillgänglig för värmdöborna och deras barn under dag- och kvällstid – en plats som lever även när skoldagen är slut.

Vi pekar ut tre olika huvudalternativ för skolans placering: Kvarnbergets norra sida, Gustavsbergs centrum eller i direkt anslutning till Ekvallenområdet. Oavsett vilket kommer den nya skolan att vitalisera centrum.

Läs hela vår motion "Den nya skolan i Gustavsberg – Gustavsbergsskolan"

En Idé och koncept av Rolf Löfström arkitekt SAR/MSA. Illustration: Studio RAM.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-22 18:34