Motion om införande av medborgarförslag

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun 2013-11-27

  Det sägs ibland att vi politiker enbart är intresserade av medborgarnas synpunkter vart fjärde år inför det kommande valet.

Det kan kanske upplevas så men det stämmer inte. Vi har medborgardialoger och vi har en del råd där vissa medborgare kan delta och göra sin röst hörd. De politiska partierna har i bästa fall en fortlöpande kontakt med kommunens invånare.

Vi har även e-förslag där det finns möjlighet att påverka politiker.

Läs hela motionen...

 


Sidan uppdaterades senast: 2013-11-29 11:41