Framtidskontrakt för Värmdö

 

  

Värmdö behöver en ny riktning.

Det här är vårt Framtidskontrakt för Värmdö där vi sätter jobben först, för så klarar vi välfärden.

 

1. Ingen som kan jobba ska gå på socialbidrag

Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola, näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till jobb.

Vi vet att fler vill arbeta för att kunna bidra till vår gemensamma välfärd. Den som kan arbeta, men idag får försörjningsstöd ska istället anställas inom vård, skola eller näringsliv. Vi vill också skapa fler utbildningsplatser så att människor får rätt kunskaper för de jobb som finns. Så ser vi till att fler kan ta det viktiga steget in i yrkeslivet, samtidigt som vi kan stärka kvaliteten och ge mer tid till omsorg, service och omtanke i exempelvis äldreomsorg och skola.

 

2. Mindre klasser går före fler skattesänkningar

Minst 60 nya lärare och pedagoger ska anställas i Värmdö före 2018.

Oavsett var man bor, vad ens föräldrar gör eller vilken framtidsdröm man har, ska alla barn få gå i en bra skola.

Vi vet att utbildning är skillnaden mellan att ha ett jobb och att inte ha det. Till år 2020 ska andelen elever som inte är behöriga att börja på gymnasiet, halveras.

Men om fler ska gå ut nian med bra betyg, måste vi ge dem en bra start från första klass. Att kunna läsa och skriva ordentligt är A och O – samtidigt försämras läskunnigheten alltjämt bland svenska elever. Därför vill vi minska klasserna i de tidigare årskurserna och öka lärartätheten så att alla barn blir sedda – både de som halkat efter och de som vill springa före.

 

3. Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar

Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre på prislistor.

För mycket fokus har legat på privatiseringar och avknoppningar istället för att ta ett långsiktigt ansvar för omsorg och sjukvård. Därför står vi idag med läkare som tyngs av administration, en förlossningsvård i kris, överfulla akutmottagningar och underbemanning. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och övrig vårdpersonal måste få ro att fokusera på patienterna, inte på prislistor och administration.

 

4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter

Unga värmdöbor måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

Bostadsbristen för unga och studenter är framförallt en brist på hyresrätter. I Värmdö har det byggts fem (5!) nya hyresrätter de senaste sju åren. Bara med en kraftigt ökad nyproduktion av hyresrätter för unga och studenter kan vi skapa en funktionell bostadsmarknad med plats för alla de unga människor som vill arbeta, studera och leva här. Vi har konkreta förslag på 500 nya små hyresrätter.

 

 

Värmdö behöver en ny riktning. Det här är vårt Framtidskontrakt för Värmdö där vi sätter jobben först, för så klarar vi välfärden....

 

För jobben

För barn och unga

För förskolor och skolor

För äldreliv

För bostäder

För Social trygghet

För idrott

För kultur

För miljön

För infrastruktur

 

 'Klicka' här och läs hela vår valplattform Värmdö 2014-2018

  

                

 

                Vill du veta mer? Gå in på www.Framtidskontraktet.se                  

 

 

 
Sidan uppdaterades senast: 2014-03-26 16:01