Inför ”Vita jobb”-krav i upphandlingspolicyn

Motion till kommunfullmäktige i Värmdö 2014-10-21

Varje år köper Värmdö kommun varor och tjänster till ett värde av omkring en miljard kronor, varav en stor andel utgörs av upphandlade inköp. I februari 2014 beslutade kommunfullmäktige om en ny policy för upphandlingar. I policyn togs beslut om särskilda kriterier för miljö-, klimat-, sociala och etiska hänsyn. Men den saknar en del tydliga och enkla åtgärder för att motverka svartjobb, fusk och undermåliga arbetsvillkor bland Värmdö kommuns entreprenörer.

Läs hela motionen "Inför ”Vita jobb”-krav i upphandlingspolicyn"

Sidan uppdaterades senast: 2014-10-22 15:33