Inför en kommunal bostadsförmedling i Värmdö

 

2015-03-25

 

Det råder stor bostadsbrist i vår region och i vår kommun. Antalet personer som köar för en hyresbostad i Värmdö har ökat dramatiskt under flera år i rad. (Bilaga 1 visar ökningen av antalet personer i bostadskö under de senaste tio åren.)

 

Vi socialdemokrater ser möjligheten och rättigheten till ett boende som en grundläggande rättighet. För att samhället och bostadsförsörjningen ska fungera optimalt behövs ett blandat utbud av hyresrätter, bostadsrätter och egna hem i olika prisklasser.

Bostaden är en grundbult för möjligheten att kunna leva ett självständigt liv, oavsett du är ung vuxen på väg ut i en tillvaro där du försörjer dig själv, bildar familj och formar ditt liv, eller om du är mitt i livet och behöver byta bostad på grund av förändrad livssituation, eller om du på ålderns höst vill flytta till mindre och bekvämare boende.

 

De senaste åtta åren har i princip all nyproduktion av hyresrätter upphört. Det har byggts nya bostadsrätter och egna hem men väldigt få hyresrätter (17 st på åtta år). Det har lett till att andelen hyresrätter i kommunen minskat från en redan låg nivå. I nuläget utgörs xx% av bostadsutbudet i kommunen av hyresrätter.

 

Utöver nya hyresbostäder behövs också en vettig långsiktig bostadspolitik, med insatser på både kort och lång sikt. Det handlar om allt från översiktsplanering till en översyn av möjligheten till snabba ”in-fill-projekt” på olika platser. En ökad bostadsproduktion är den viktigaste pusselbiten för att lyckas med en bra bostadspolitik. Därutöver behövs också en effektiv bostadsförmedling. Fram till november 2013 fanns en kommunal bostadsförmedling i Värmdö. När den avskaffades och de köande istället fördes in i Stockholms bostadsförmedling försämrades möjligheterna att få tag i lägenhet väsentligt. Efter ett år med nyordningen kan man konstatera att kötiden för en lägenhet blivit ännu längre.

Vi socialdemokrater har blivit kontaktade av många i den gamla bostadskön som är upprörda över nyordningen. De menar att de betalat en köavgift för sin plats, som nu plötsligt, blir sämre när köerna fördes ihop. En annan aspekt är att frågan om bostadsförsörjningen bevakas bättre när vi har en bostadskö i egen regi. Staten har, via Länsstyrelserna, gett kommunerna ett ansvar – en skyldighet – att ta ansvar för att bostadsförsörjningen fungerar. Med nästan sju år i kö för att få en lägenhet, kan vi konstatera att Värmdö lyckas dåligt med uppgiften. Vi har blivit uppvaktade av en av kommunens bostadssökande. Han ville undersöka om det bara var han som tyckte det vore önskvärt med en kommunal bostadsförmedling och ställde sig en timme i Gustavsbergs centrum för att samla in namn för detta. 257 namnunderskrifter visar att detta är en fråga som engagerar och att en kommunal bostadsförmedling är starkt efterfrågad (bilaga 2).

 

Den socialdemokratiska gruppen yrkar:

  1. Att en kommunal bostadsförmedling återinförs

 

Socialdemokraterna

Annika Andersson Ribbing

Karin Aaseby

Pär Simon Marguiles

Kalle Lindkvist

Sidan uppdaterades senast: 2015-05-02 11:33