Motion angående Rebel Learners

 

Sverige står inför en lärarkris.

De kommande åtta åren kommer Sverige behöva rekrytera 80 000 lärare.[1]Lärarutbildningen fyller knappt sina platser samtidigt som frustrationen i den övriga lärarkåren ökar.

På grund av ständiga reformer, förändrade behörighetskrav, ökade administrativa uppgifter, låga löner och få långsiktiga kompetensutvecklingsmöjligheter framstår inte läraryrket som attraktivt, vare sig för blivande studenter eller för verksamma lärare. Kombinationen med stora kommande pensionsavgångar har skapat ett akut läge för Sveriges skola. Sverige som kunskapsnation bygger på tillgången till kompetenta och engagerade lärare och förskollärare. Värmdö kommun står, liksom hela Storstockholmsområdet, inför en utmaning där vi behöver rekrytera duktiga medarbetare till skolan i en hård konkurrens med andra kommuner.

 

För att vara en attraktiv skolkommun för såväl lärare som elever behöver vi göra tydliga investeringar på skolans områden. Värmdö ska vara en utvecklande skolkommun som tar tillvara sina lärarresurser genom att erbjuda en bra arbetsmiljö med goda arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter. Vi behöver dessutom rekrytera de bästa nya eleverna som utbildar sig till förskollärare och lärare.

 

Socialdemokraterna Värmdö föreslår därför att Värmdö kommun omgående inleder ett samarbete med Rebel Learners. 

 

Rebel Learners mål är att lyfta och spetsutbilda talangfulla studenter på lärarprogrammen och att på sikt locka fler till läraryrket. Det kan betraktas som en utvecklingsplats för Sveriges mest motiverade lärarstudenter och deras blivande arbetsgivare. Genom att erbjuda utbildning som kompletterar lärarutbildningen vill Rebel Learners skapa en plats där man stärker studenternas kompetens och motivation samt hjälper dem finna en arbetsgivare som söker just dem. 

 

Utbildningen sker under kvällar och lov och de kommer i hög grad att präglas av processlärande. Innehållet inriktar sig till en början att rikta in sig på de tre områden som studenter uttryckt störst behov av: Ledarskap i praktiken, lärande i en digitaliserad värld och värdegrund (t ex tuffa situationer och konflikthantering). Utbildningen rustar studenterna för sitt framtida yrkesliv och utmanar engagerade studenter.

 

Rebel Learners har startats som ett initiativ av RAU, Rektorsakademien Utveckling, som driver förändring och utveckling i svensk utbildning och skola. Rebel Learners är en ideell förening och drivs utan vinstintresse.

Huvudmännens årsavgifter bekostar lärarstudenternas utbildning, som är kostnadsfri. Idag är följande huvudmän anslutna: Botkyrka kommun, Nynäshamns kommun, Sigtuna kommun,

Sundbybergs stad, Simrishamns kommun, Yrkesplugget AB och Nacka kommun. Lärarförbundet är samarbetspartner till Rebel Learners.

 

Som arbetsgivare får man möjlighet att knyta kontakter med Rebelsstudenterna och får möjligheter att visa upp sina verksamheter och sina ambitioner. Som huvudman är man med och

bidrar med stöd till att genomföra Summer Camps och seminarier genom en årsavgift. Spetsutbildningen som genomförs är kostnadsfri för studenterna. 

 

 

Socialdemokraterna värmdö yrkar:

 

        ­      Att Värmdö kommun ansluter sig till Rebel Learners

 

 

Gustavsberg den 10 december 2014[1] Dagens Nyheter (2012­ 03­20)  http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi­star­infor­en­nationell­lararkris/

Sidan uppdaterades senast: 2015-04-15 17:34