Motion om bedömningskriterier för särskilda boenden

Kommunfullmäktige i Värmdö 2014-05-21

En orsak till att många nekas särskilt boende, eller kommer in alldeles för sent på sådant boende, är att det inte finns några tydliga kriterier och principer för vad som krävs för att berättiga till sådant boende. Biståndshandläggarna har att efter eget huvud avgöra vilka som har rätt till särskilt boende. De gör säkert sitt bästa men det säger sig självt att tillämpningen inte kan bli rättvis och rättssäker. Med den nuvarande ordningen går det inte heller för politiken att få ett grepp om hur denna hantering fungerar Vi menar att den nu gällande ordningen, där politiken frånsäger sig sitt ansvar, inte är acceptabel.

Läs hela "Motion om bedömningskriterier för särskilda boenden"

Gustavsgården

Gustavsgården

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-22 19:43