Motion om garanti vid bostadsbyggnation

Kommunfullmäktige i Värmdö 2014-06-18

Bostadsbristen är skriande. I Värmdö stod över 5500 personer i kommunens bostadskö i höstas innan den avskaffades. Senast i veckans tidning av Nacka Värmdö Posten redovisas en kartläggning av ungas situation som vill in på bostadsmarknaden. Läsningen är inte så upplyftande.

- - - - - - - - - -

Vi socialdemokrater anser att alla lösningar som leder till att korta produktionstiden av nya bostäder är intressanta. Därför föreslår vi att kommunen ska undersöka denna lösning närmare med ambitionen att komma fram med ett förslag till en motsvarande garanti.

Vi yrkar att:

- Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna för kommunen att stödja bostadsprojekt genom att garantera avsättning för bostäderna som hyresrätter för den händelse de inte blir sålda.

 

Läs hela motionen "Motion om garanti vid bostadsbyggnation"

 


Sidan uppdaterades senast: 2014-11-03 17:11