Dataslöjd på schemat

 

Motion till kommunfullmäktige i Värmdö                                         2015-02-18 

 

Stockholmsregionen är en internationell metropol för innovativa IT-företag.

Programmerare har blivit regionens vanligaste yrke. Som en del av stockholmsregionen måste vi satsa på programmering i skolan.

Stockholmsregionen är en av Europas snabbast växande tillväxtregioner. En femtedel av svenskarna bor i Stockholm – men här skapas nästan en tredjedel av allt värde som produceras i Sverige. Tillgång på talangfull och utbildad arbetskraft samt innovativa arbetsgivare är i dag nyckelfaktorer för framgång. Stockholmsområdet är nu en internationell metropol för en våg av nya innovativa IT-företag. Här finns en ny entreprenörsanda, med en dynamisk start up-scen för digitala lösningar. Att spela upp en låt med Spotify, att spela Minecraft i mobilen eller att betala

en gatuförsäljare med kort via en iZettle-dosa: På bara några år har innovativa Stockholmsföretag blivit del av människors vardag, världen över.  

För att bevara och utveckla positionen som intressant och innovationsledande krävs det en ständig utveckling. En viktig del av det handlar om att göra nödvändiga satsningar på utbildning som möter behoven på de nya arbetsmarknader som växer fram. Den svenska IT-branschen omsatte år 2012 över 550 miljarder kronor, vilket är jämförbart med hela detaljhandeln. År 2011 hade Stockholmsregionen den största andelen (18 procent) teknikjobb av samtliga större regioner i Europa. I dag är programmerare det vanligaste yrket i Stockholms län – 36.000. Idag har vi en arbetskraftsinvandring från utlandet för att täcka företagens behov av IT-specialister.

Efterfrågan på välutbildad arbetskraft har ökat och kommer att fortsätta öka på arbetsmarknaden generellt, mer i Stockholmregionen än någon annan del av Sverige.  

Det som kommer ta skolan in i framtiden är ökade insatser för att skapa intresse och utveckla lärandet om programmering redan i tidiga 

För att kunna programmering behöver man lära sig ett nytt språk – kod. Precis på samma sätt som Sverige har tjänats väl av att i tidiga åldrar lära ut olika språk så kommer vi på sikt gynnas av att våra barn och unga lär sig kod. Kod är en del av vardagen som fler behöver behärska. Värmdö bör parallellt med Stockholms stad har som ambition att höja intresset för programmering och hitta vägar för att på ett effektivt sätt inkorporera det nya språket i våra skolor.

Socialdemokraterna Värmdö föreslår i ett första steg att:

●      Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur programmering ska kunna ges en större plats i undervisningen i Värmdö skolor. De ska även titta på möjligheter/hinder när det gäller statliga regler och utrymmet för Värmdö som huvudman att ta egna initiativ på området.

 

●      Starta ett pilotprojekt på utvalda skolor med programmering på schemat.

 

Socialdemokraterna i Värmdö genom

 

Karin Aaseby                              Sandro Wennberg                              Linda Nygren

Henrik Paulsen                           Mikael Lindström                               Saqar Mohssen

Kalle Lindkvist                             Emmy Sjöblom

 

Sidan uppdaterades senast: 2015-02-20 13:10