Här är vår nya fullmäktigegrupp!

Socialdemokraterna har femton mandat varav ungdomslistan har tre.

Ordinarie ledamöter

1) Annika Andersson Ribbing

2) Sandro Wennberg

3) Karin Aaseby

4) Mikael Lindström

5) Andrine Winther

6) Krister Nilsson

7) Cecilia Ramning

8) Anton Nilsson

9) Käte Fransson

10) Christer Hedberg

11) Cecilia Strömmar

12) Kenneth Ehrnstedt

 

För varje ledamot utses en halv ersättare, dvs. två ledamöter ger en ersättare. Vid ojämnt antal ledamöter avrundas uppåt. I vår grupp gör vi ingen skillnad, alla ingår i gruppen på samma premisser och har både yttrande-, förslags- och rösträtt på våra gruppmöten.

Ersättare ordinarie lista

13) Ann-Kristin Särnbrink

14) Johnny Tedenfors

15) Linda Nygren

16) Pär Simon Margulies

17) Marielle Forstadius

18) Henrik Paulsen

Nya ledamöter ungdomslistan

1) Kalle Lindqvist

2) Tor Arnekleiv

3) Emmy Sjöblom

Ersättare ungdomslistan

4) Saqar Mohssen

5) Vakant

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-26 12:41