Kommunstyrelsen

Ordinarie

Mikael Lindström, 2:e vice ordförande och gruppledare

Sandro Wennberg

Karin Aaseby

Karolina Krystek

 

Ersättare

Linda Nygren

Jan Landqvist

Magnus Danielsson 

 

Kommunstyrelsens Planutskott

Karolina Krystek, 2:e vice ordförande

Mikael Lindström

Jan Landqvist (ersättare)

 

Arbetsutskott

Mikael Lindström, 2:e vice ordförande

Karin Aaseby

Linda Nygren (ersättare)

 

Krisledningsutskott

Mikael Lindström, 2:e vice ordförande

Karin Aaseby

Magnus Danielsson