Nämnder och styrelser

Utbildningsnämnden

Ordinarie

Karin Aaseby, andre vice ordförande och gruppledare

Henrik Paulsen

Susanne Forslund

Ersättare

Aino Östergren

Cecilia Strömmar

Farhad Jahanmahan

 

Vård- och omsorgsnämnden

Ordinarie

Henrik Paulsen, andre vice ordförande och gruppledare

Joachim Vogel

Vakant

Ersättare 

Elisabeth Karlsson

Eva Nordlander

Emmy Sjöblom

 

Kultur- och fritidsnämnden

Ordinarie

Karin Aaseby, andre vice ordförande och gruppledare

Peter Ekroth

Anette Wikberger

Ersättare

Christer Sjölin

Kerstin Bäcklund

Carl Landqvist

 

Socialnämnden

Ordinarie

Sandro Wennberg, andre vice ordförande och gruppledare

Ulla Staaf

Nils-Erik Särnbrink

Ersättare

Emmy Sjöblom

Michael Kinell

Maine Andersson

 

Näringslivsnämnden 

Ordinarie

Carl Kangas, andre vice ordförande och gruppledare

Ann-Kristin Särnbrink

Magnus Danielsson

Ersättare 

Karolina Krystek

Saqar Mohssen

Inga Östergren Lind

 

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Ordinarie

Birgitta Rynnert, andre vice ordförande och gruppledare

Käte Fransson

Christer Hedberg

Ersättare

Kjell Thorngren

Gunilla Rydell

Vakant

 

Tekniska nämnden

Ordinarie

Magnus Danielsson, andre vice ordförande och gruppledare

Anna-Lena Östman

Krister Nilsson

Ersättare

Lars-Erik Svedlund

Per Zetterquist

Käte Fransson

 

 

(Rev. PSM 2015-06-16)