S i Värmdö har utsett hela 56 förtroendevalda till kommunens nämnder och styrelser


Socialdemokraterna i Värmdö har utsett hela 56 förtroendevalda till sina platser i kommunens nämnder och styrelser för mandatperioden 2015-2018. Annika Andersson Ribbing valdes av måndagens medlemsmöte till oppositionsråd.

Inför varje mandatperiod utser de politiska partierna i Värmdös kommunfullmäktige sina förtroendevalda till kommunens nämnder och bolagsstyrelser. På måndagen valde Socialdemokraternas medlemsmöte 56 personer till 88 olika förtroendeuppdrag.

Till partiets ledande företrädare – oppositionsråd – utsågs Annika Andersson Ribbing, som redan innehaft posten i två år. Hon kommer att utgöra partiets oppositionsledning tillsammans med Sandro Wennberg, Karin Aaseby och Mikael Lindström.

– Det är med stor glädje och ödmjukhet jag har accepterat medlemmarnas fortsatta förtroende. Jag är stolt över allas arbetsinsats under valrörelsen som gav oss över 700 nya röster och vår stora medlemstillströmning, säger Annika Andersson Ribbing.

– Vi har utsett ett starkt lag med företrädare som har ledaregenskaper, stor politiskt förmåga, sakkunskap, erfarenhet och nytänkande.

– Med det här laget och nästan en tredjedel av värmdöborna i ryggen kommer vi att kunna bedriva intensivt oppositionsarbete, dels för att försöka lyfta Värmdös skolor genom mindre klasser och fler lärare, dels genom att vara en klok samtalspartner när vi ska lösa Värmdös gemensamma utmaningar, som bostadsbristen, näringslivsklimatet och infrastrukturen, säger Annika Andersson Ribbing.

Totalt valdes 28 kvinnor och lika många män till de 88 platserna fördelade på 29 olika organ (som nämnder, bolagsstyrelser, stiftelser, styrelser och revisorer, m.m.). Yngst är Saqar Mohssen, 19 år, näringslivsnämnden och mest senior är den före detta professorn Joachim Vogel, 74, vård- och omsorgsnämnden.

FAKTA: S-val till kommunens nämnder och bolag (inte samtliga 88 poster)

Kommunstyrelsen
Annika Andersson Ribbing, andre vice ordförande och oppositionsråd
Sandro Wennberg
Karin Aaseby
Mikael Lindström
Cecilia Strömmar
Jan Landqvist
Anton Nilsson

Kommunstyrelsens planutskott
Mikael Lindström, 2:e vice ordf
Annika Andersson Ribbing
Jan Landqvist

Utbildningsnämnden
Karin Aaseby, 2:e vice ordf
Henrik Paulsen
Marielle Forstadius
Ingalill Gustavsson
Börge Hellström
Linda Nygren

Kultur- och fritidsnämnden
Karin Aaseby, 2:e vice ordf
Peter Ekroth
Anette Wikberger
Christer Sjölin
Kerstin Bäcklund
Jakob Fritzell

Näringslivsnämnden
Sandro Wennberg, 2:e vice ordf
Ann-Kristin Särnbrink
Carl Kangas
Karolina Krystek
Saqar Mohssen
Maria Rydkvist Munoz

Socialnämnden
Sandro Wennberg, 2:e vice ordf
Ulla Staaf 
Nils-Erik Särnbrink
Emmy Sjöblom
Michael Kinell
Maine Andersson

Tekniska nämnden
Magnus Danielsson, 2:e vice ordf
Anna-Lena Östman
Krister Nilsson
Ingela Larsson
Pelle Zetterqvist
Disa Påhlman

Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pär Simon Margulies, 2:e vice ordf
Cecilia Ramning
Henrik Paulsen
Simon Nyström
Gunilla Rydell
Kjell Thorngren

Vård- och omsorgsnämnden
Mikael Lindström, 2:e vice ordf
Anna-Lena Östman
Joachim Vogel
Elisabeth Karlsson
Farhad Jahanmihan
Linnea Liman

Överförmyndarnämnden
Jösta Claeson, 2:e vice ordf
Ulla Olausson

Valnämnden
Jösta Claeson, 2:e vice ordf
Malin Wennberg, ersättare

KIVAB (koncernstyrelse)
Annika Andersson Ribbing, 2:e vice ordf
Carl Kangas
Kenneth Ehrnstedt

Värmdö hamnar AB
Sandro Wennberg, 2:e vice ordf
Elsebeth Bergqvist
Jan Olsén

Värmdö Bostäder AB
Kenneth Ehrnstedt, 2:e vice ordf
Annika Andersson Ribbing
Magnus Danielsson

Gustavsbergsbadet AB
Mikael Lindström, 2 v ordf
Käte Fransson
Mats Björkman


Till partiets ledande företrädare – oppositionsråd – utsågs Annika Andersson Ribbing, som redan innehaft posten i två år. Hon kommer att utgöra partiets oppositionsledning tillsammans med Karin Aaseby Sandro Wennberg och Mikael Lindström.

Sidan uppdaterades senast: 2014-12-10 20:03