Starkt val räckte inte ända fram

Valet är över. När vi började val- rörelsen i våras var opinionsläget ljusare. Partiet satte centralt upp ett mål om att nå 35 procent, ett mål som många tyckte kändes lågt. Då satte vi också vårt mål i Värmdö, att få var tredje Värmdö- bo att ta vår lokala valsedel.

Vi nådde inte det målet. Vi fick oförändrade 15 mandat, Mode- raterna 17 (-2), Folkpartiet 5 (+1), Centerpartiet 2 (-1), Kristdemo- kraterna 2, Miljöpartiet 5, Vän- sterpartiet 1 och Sverigedemo- kraterna 4 (+2).

Alla talade om de stora partier- nas död. Men valresultatet visar att det är Moderaterna som har kollapsat. Inte vi.

De borgerliga partierna be- finner sig i en djup kris, både i riket och i Värmdö. De borgerliga partierna i Värmdö gör sitt sämsta valresultat sedan 1982. Samtidigt gjorde valresultatet oss påminda om att vi verkar i en av Sveriges blåaste kommuner. Riksdagsvals-

resultat för M i Värmdö var det tionde bästa i riket (och kommun- valsresultatet det 20:e bästa).

Den stora vinnaren är tyvärr Sverigedemokraterna. Vi har inget att lära av det partiet, men vi har att lära av de samhällspro- blem som partiet får sin näring ur.

Vi ska vara stolta över vår insats. Det finns säkert ett och annat som kunde ha gjorts annorlunda. Men vi har gjort en otroligt bra valrörelse.

7 179 värmdöbor röstade på oss i kommunvalet, och 5 136 i riksdagsvalet. Röstsplittringen blev alltså 40 procent, vilket är den tredje största S-splittringen i hela Sverige — ett konststycke med tanke på att vi har nya före- trädare.

Jämfört med förra valet gick vi framåt i de områden där vi brukar vara starka, utom i Munkmora där vi stod still. Vi backade i Orming- elandet, i Ingarö-valdistrikten och i Saltarö och Strömma. Vi gick

också framåt i alla Djurö-val- distrikt och i Ängsvik.

Om man jämför riksdagsvals- rösterna med kommunvalsrös- terna per valdistrikt kan man se att vi gjorde en exceptionellt
bra valrörelse i ett antal block- bytarområden som vi har job-
bat med: i Ängsvik, Haghulta Kolvik och Mölnvik Mörtnäs var röstsplittringen över 60 procent. Exempelvis röstade i Ängsvik 206 personer på oss i riksdagsvalet, och hela 365 personer i kommun- valet. Även i Djurö, Vik, Farsta Slottsvik och Höjdhagen var vår röstsplittring stark och låg över 50 procent.

I samtliga valdistrikt med stark röstsplittring har vi gjort stora dörrknackningsinsatser mellan juni och september.

Vi var mer än 115 valarbetare och förde samtal med var tredje röstberättigad i Värmdö. Det är en jättebedrift!


Sandro Wennberg

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-26 12:28