Styrelsen för Socialdemokraterna Värmdö

Socialdemokraterna i Värmdö består av drygt 300 medlemmar där fler är välkomna. Kontaka gärna någon av oss i styrelsen om du vill veta mer om oss, vår politik eller våra aktiviteter.

 

Ordinarie ledamöter


Lars Bryntesson, ordförande larsbrynte@gmail.com

Andrine Winther, 1:e vice ordförande andrine.winther@socialdemokraterna.se

Krister Nilsson, 2:e vice ordförande krister.nilsson@primegroup.com

Annika Andersson Ribbing annika.andersson-ribbing@varmdo.se

Henrik Paulsen henrik.paulsen@telia.com

Ingmar Wahrenberg , kassör ingmar.wahrenberg@gmail.com

Elsebeth Bergqvist elsebeth@ergosum.se


Ersättare

Kerstin Bäcklund ker.bac@hotmail.com

Michael Kinell, facklig/politisk samordnare      michaelkinell@hotmail.com

Cecilia Ramning cecilia@ramning.se

 

Ordinarie revisorer

Nils-Erik Särnbrink, sammankallande       sarnbrink@hotmail.com

Estrid Landmark       silandmark@gmail.com

Johnny Tedenfors johhny.tedenfors@kvadrat.se


Revisorssuppleanter

Per Zetterqvist

Inga Östergren-Lind        

Kjell Thorngren