Välkommen till S-kvinnor Värmdö

S-kvinnor Värmdö är en kvinnoklubb i Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund, S-kvinnor.

 

S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid sida.

S-kvinnor påverkar samhällsdebatten och de politiska besluten utifrån kvinnors perspektiv.

S-kvinnor arbetar för internationell och kvinnlig solidaritet och driver internationella projekt.

S-kvinnor utbildar medlemmarna för politiskt arbete.

 

Aino Östergren blev vid distriktskonferens 26 april 2015 vald att ingå i S-kvinnodistriktets Stockholms län styrelse som ordinarie ledamot. Hon kommer även att ingå i distriktets delegation på sex ombud till S-kvinnor förbundets förbundsmöte i augusti i Söderhamn.

Alla S-kvinnor är också medlemmar i Socialdemokratiska partiet. S-kvinnor har en medlemstidning, Morgonbris, som utkommer med fyra nummer per år.

 

S-kvinnor Värmdös styrelse:

Estrid Landmark, ordförande, 08-570 317 37

Aino Östergren, kassör

Eva Nordlander, sekreterare

Anna-Lisa Allerskog, studieledare

Eva Molinder Lindgren, ledamot

 

Länk till s-kvinnor