Visa:

Bors Högstadie skola

2015-07-25
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (c), eller annan ordförande om ...

Trygg och säker skolväg

2015-07-25
Interpellation   till Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Glenn Lund (M),   eller ...

Drogförebyggande arbete

2015-07-25
Interpellation till Medborgarnämndens ordförande Maria Johansson (c), eller annan ordförande om ...

Renovering av högstadieskolan i Bor

2015-07-25
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (c), eller annan ordförande om ...

Skateparken i Värnamo

2015-07-25
Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) eller annan ordförande om ...

Bemötande inom äldreomsorgen

2015-07-25
Interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD), eller annan ordförande om ...

Interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD), eller annan ordförande om ovanstående är frånvarande.

2014-08-18
Finns framförhållning? Stor oro och oreda väckte den omorganisering som genomfördes 2013/2014, när ...

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (c), eller annan ordförande om ovanstående är frånvarande.

2014-07-15
Var tog det strategiska rådet ”under bildande” (maj 2013), vägen? Samma dag som vi Socialdemokrater ...

Interpellation till Omsorgsnämndens ordförande Arnold Carlzon (KD), eller annan ordförande om ovanstående är frånvarande.

2014-04-15
Medger hemtjänstens scheman kvalité? Socialdemokraterna har tidigare ställt både motioner och ...

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Glenn Lund (M), eller annan ordförande om ovanstående är frånvarande.

2014-03-19
Skogsfållen – var ligger skogslekplatsen? I november 2011 beslutade vi i fullmäktige om ...