Visa:

Skrivelse till Värnamo Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd

2015-07-25
Skrivelse till Värnamo Kommuns Miljö- och Stadsbyggnadsnämnd   Yttrande och synpunkter på ...

Skrivelse till Mikael Andersson (M), ordförande i Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB (VKIAB) samt till Kommunstyrelsen för kännedom.

2014-06-01
Angående svar (140515) på skrivelse (140321) Programhandlingen ”Byggnadsprogram etapp 2 kv Knekten ...

Skrivelse till Finnvedsbostäders styrelse samt Kommunstyrelsen för kännedom: Trygghetsboende med Finnvedsbostäder som hyresvärd

2014-05-12
Efterfrågan på ett bekvämt boende i hyresrätt, med tillgång till viss service och ...

Skrivelse till Kommunstyrelsen och Styrgruppen för Gummifabriken.

2014-03-19
Till kommande styrgruppsmöte behövs en redovisning av bolagets förvaltningskostnad 2013, prognos ...

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Värnamo Kommun : Gummifabriken – etapp 2 programhandling.

2014-02-11
En ny- eller ombyggnation bör alltid ha ett dokument som beskriver mål och syfte, definierar vilka ...

Skrivelse till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Värnamo Kommun : Yttrande över detaljplan för kvarteret Städet (gamla Jocknicktomten)

2014-01-28
Socialdemokraterna välkomnar byggnation på denna centrala yta. Området har funnits med i vårt ...

Skrivelse till Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Värnamo Kommun : Yttrande över detaljplan för fastigheten Doktorn 14 m.fl.

2014-01-27
Socialdemokraterna ställer sig positiva till denna förtätning, men påminner om att höjden på huset ...

Anslag till stiftelser och föreningar vars verksamhet ökar kommunens attraktivitet och folkhälsa samt därmed också medverkar till friskvård.

2012-11-20
Skrivelse till Kommunstyrelsen Med den fortsatt höga arbetslösheten, arbetsgivares svårighet att ...

För en öppen folkkyrka med framtidstro

2012-11-09
 inför kyrkovalet den 15 september 2013 • Socialdemokraterna vill att Svenska kyrkan ...