S i Kommunfullmäktige

Gruppmöten

S-gruppen håller möte måndagen innan fullmäktigemötet kl 18:00

Gruppmötet är till för att diskutera hur vi kommunalt förtroendevalda skall verkställa den politik som Socialdemokraterna gick på till val på.

På gruppmötet har vi också tillfälle att informera varandra om olika aktuella saker som är viktiga att känna till för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Både ordinarie och ersättare har obligatorisk närvaro på gruppmötena och frånvaro anmäls till Ulla Gradeen eller Kent Blixt. Gruppmötena börjar kl 18:00 och är för det mesta i kommunfullmäktigesalen i Stadshuset.

Gruppledare för KF gruppen är Kent Blixt

 

S-ledamöter

Nedan ser du S-ledamöter i Värnamo kommunfullmäktige.

Kontakt

Ulla Gradeen

Kontakt
Telefon, arbete: 0370-377 101
Telefon hem: 0370-195 08
Mobil: 070-568 83 45
E-post: ulla.gradeen@varnamo.se


Per AJ Persson

Kontakt
mobil: 070-63 33 144
E-post: par.a.j@hotmail.com


 


Gun-Britt Karlsson

Kontakt
Telefon: 0370-126 78
Mobil: 070-2891229
E-post: g-b.karlsson@telia.com


Anders Ångkvist

Kontakt
Telefon: 0370-196 76
Mobil: 070-36 79 076
E-post: angkvist61@gmail.com


Senada Besic

Kontakt
Telefon hem: 0370-178 19
e-post: senada.besic@edu.varnamo.se


Ivan Nordin
2:e vice ordförande

Kontakt
Telefon: 0370-172 01
Mobil: 070-8669927
E-post: ivan46@telia.com


Charlotta Dahlbäck

Kontakt
Telefon: 0370-123 87
Mobil: 070-698 99 75
E-post: charlotta_dahlback@spray.se


Kent Blixt
Gruppledare, KF gruppen

Kontakt:

Telefon: 0370-65 77 29
Mobil: 070-14 48 347
E-post: k.blixt@telia.com


David Huynh

Kontakt
Telefon: 0370.501218
Mobil: 073-5051228
E-post: davidhuynh121@hotmail.com


 

 


Tommy Klingberg

Kontakt
Telefon: 0370-177 93
Mobil: 073-448 11 01

E-post: tommy.klingberg@hotmail.com


 

Gun-Britt Klingberg

Kontakt
Telefon:0370-65 06 49
Mobil: 070-213 39 27
E-post: klingberg@mbox302.swipnet.se


Lennart Palm

Kontakt
Telefon: 0370-432 03
Mobil: 0733-37 40 62
E-post: lennartspalm@hotmail.com


 

Britt-Marie Sellén Nilsson


Kontakt
Telefon: 0472-209 98
Mobil: 0702-59 58 31
E-post: b-m@pp.varnamo.net

 

Jörgen Ståhl

Kontakt
Telefon: 0370-65 44 65
Mobil: 073-433 54 05
E-post: jorgen.stahl@horda.se

 

 

 

Gå till listan över S-ersättare i Värnamo Fullmäktige

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-08 14:38