Finnvedsbostäders styrelse

Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har att inom Värnamo kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Britt-Marie Sellén Nilsson

Ordinarie ledamot

Kontakt:

Telefon: 0472-20998
Mobil: 0702-59 58 31
E-post: b-m@pp.varnamo.net


Kent Blixt

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon: 0370-657 729
Mobil: 070-683 43 73 
E-post:  k.blixt@telia.com

 

 

David Huynh

Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-50 12 18 
Mobil: 076-339 92 28
E-post: davidhuynh121@hotmail.com
 


Milka Cado

Ersättare

Kontakt:
Telefon:  
Mobil:
E-post

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:41