Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

 Nio personer bildar miljö- och stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för:

  • miljö- och hälsoskydd
  • plan- och byggfrågor
  • brandskydds- och räddningstjänstfrågor

Nämndens målsättning är att verka för en hållbar utveckling och en god byggnadskultur, skapa en hälsosam livsmiljö för oss medborgare samt verka för att hindra och begränsa olyckor på människor, egendom och i miljön.

 

Bo Svedberg
Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon hem: 0370-80625
Mobil: 073-0888554
E-post: bo.svedberg@pp.varnamo.net


Maria Olsson
Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon:0370-29076
Mobil:070-2908753
E-post: olssonmaria@spray.se


Anders Ångkvist
Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon:
Mobil:070-36 79 076
E-post:angkvist61@gmail.com

 


Gunilla Wall
Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-65 60 20
Mobil: 070-22 42 026
E-post: gwall@live.se


Anna Ling
Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-125 10
Mobil: 076-39 00 662
E-post: anna.ling@edu.varnamo.se


Majo Besic
Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0370-17 819
Mobil:
E-post:


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:38