Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och handikappomsorgens verksamhet. Det kan t.ex. handla om hemtjänst, färdtjänst eller boende för äldre och funktionshindrade (särskilt boende).

Nämnden ansvarar även för hälso- och sjukvården för personer i särskilt boende.

 


Kent Blixt

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon:0370-65 77 29
Mobil:070-14 48 347
E-post:k.blixt@telia.com


Gun-Britt Klingberg

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon:0370-65 06 49
Mobil: 070-213 39 27
E-post: klingberg@mbox302.swipnet.se

 


 


 

Mirzeta Dedic

Ordinarie ledamot

Telefon: 0370-491 22
Mobil: 070-69 49 122
E-post: mirzeta.dedic@telia.com


Gunborg Lindblad

Ersättare

Kontakt:
Telefon: 0472-205 19
Mobil: 070-276 29 95
E-post: g.lindblad@telia.com


Ronny Krönvall

Ersättare 

Kontakt:
Telefon: 0370-163 98
Mobil: 070-647 09 21
E-post: ronny.kronvall@telia.com


Margareta Gustavsson
Ersättare

Kontakt:
Telefon:
Mobil: 070-30 07 197
E-post: titti.gustavsson@telia.com

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:40