Teknisk nämnd

Tekniska nämnden har 9 ledamöter och dess huvudsakliga verksamhet är:

  • Projektering och byggnation av gator, vägar och industrimark.
  • Trafiktekniska- och trafiksäkerhetsfrågor.
  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
  • Parker, lekplatser, planteringar och allmänna platser.
  • Skogar och strövområden, sjö- och våtmarkskalkning.
  • Vatten- och avloppsförsörjning.
  • Avfallshantering och återvinning.
  • Fastighetsförvaltning: Kommunens egna lokaler, skolor, barnstugor, servicehus och kontor.

 

Jörgen Ståhl

Ordinarie   

Kontakt:
Telefon: 0370-654465
Mobil: 073-43 35 405
E-post: jorgen.stahl@horda.se


Mikael Arvidsson

Ordinarie 

Kontakt:
Telefon: 0370-65 10 22  
Mobil:
E-post:


Jenny Johansson
Ordinarie

Kontakt:


Telefon: 0370-864 05
Mobil: 070-31 12 091
E-post: johansson2u@hotmail.com


Billy Mähler
Ersättare
 

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:


Jannie Hjortstam
Ersättare

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:


 

Milka Cado
Ersättare

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:


 


 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:41