Valnämnden

Valnämndens uppgift är att genomföra allmänna val till riksdag, landsting, kommunfullmäktige och EU-parlamentet samt att genomföra folkomröstningar som beslutas av riksdagen eller kommunen. Valmyndigheten i Stockholm har också uppdragit till valnämnderna i landet att anordna särskild röstmottagning på olika institutioner som sjukhus, serviceboende m m.

Till nämndens uppgifter hör också att rekrytera och utbilda valförrättare, ordna vallokaler och se över indelningen av valdistrikt. Valnämnden ansvarar också för tillhandahållande av extra röstkort och kontroll av röstlängder.

Värnamo kommun är indelad i två valkretsar och i 23 valdistrikt. I varje valdistrikt finns 4-6 valförättare som har förordnats av valnämnden.

 


Lillemor Mattsson 

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:


Ingemar Johansson 

Ordinarie ledamot

Kontakt:
Telefon: 0370-17602
Mobil:
E-post: y.lindholmandersson@telia.com


Lena Blomgren
Ordinarie ledamot

 

Kontakt:
Telefon:0472-201 73 
Mobil:
E-post: 


Ann-Christine Nordlander

ersättare

Kontakt:
Telefon:0370-654 429
Mobil: 070-414 61 81
E-post:


Luis Gonzales
Ersättare


Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post: 

Jenny Johansson

Ersättare
 

Kontakt:
Telefon:
Mobil:
E-post:


 Sidan uppdaterades senast: 2010-10-12 10:42